Informacje ogólne

Oddech życia  

Respiratory Engström dla noworodków służą do wentylacji najmłodszych i jednocześnie najbardziej wymagających pacjentów – noworodków, zarówno wcześniaków, jak i dzieci urodzonych w terminie. Ze względu na występujące komplikacje często zdarza się, że ich życie i zdrowie jest zagrożone. Bardzo ważne jest więc, aby systemy wspomagania oddychania stosowane na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej były precyzyjne i reagowały nawet na najmniejsze zmiany zachodzące w ich drobnych ciałach. Zadbaj o jakość oferowanej opieki medycznej, oddech po oddechu, zwiększając precyzję, synchronię i uniwersalność systemów wspomagania oddechowego.

 

Engstrom for neonates environment

Zalety

Dostosowana do potrzeb noworodków terapia „oddech po oddechu”  

Złożona fizjologia noworodków wymaga zachowania równowagi pomiędzy procesem wentylacji a rozwijającymi się płucami pacjenta. Równowagę tę można osiągnąć, dostarczając objętość i ciśnienie dokładnie odpowiadające zdefiniowanym wartościom oraz starając się ograniczyć zmęczenie wywołane oddychaniem, jednocześnie zapewniając właściwą synchronię i bezpieczeństwo w celu ochrony delikatnych, dopiero co rozwijających się płuc. Respirator Engström dla noworodków opracowano z myślą o stworzeniu urządzenia zapewniającego precyzję dostarczanej objętości i ciśnienia1 – oddech po oddechu – oraz znakomity czas reakcji i wartość ciśnienia.

Zróżnicowane tryby

  • Wentylacja kontrolowana objętością lub ciśnieniem
  • Tryb wentylacji mechanicznej, wspomaganej lub spontanicznej
  • Tryby mieszane z gwarantowaną objętością (patrz część „VG-PS”)
  • Inwazyjne i nieinwazyjne interfejsy, w tym metoda nCPAP 

Elastyczne rozwiązanie

  • Integracja procesów wentylacji i monitorowania
  • Opcjonalny proksymalny czujnik przepływu dla noworodków
  • Łatwość utrzymania, niskie koszty eksploatacji
  • Możliwość dostosowania do indywidualnego środowiska

 

 

Piśmiennictwo:
Marchese, A.D. et al. Adult ICU ventilators to provide neonatal ventilation:a lung simulator study Intensive Care Med DOI 10,1007/s00134-008-1332-0

Scopesi F. et al. Volume Targetted Ventilation (Volume Guarantee) in the weaning phase of premature newborn infants. Pediatric Pulmonology Paź 2007; 42(10):864-70

Technologia

Nowy standard w wentylacji noworodków:

Metoda wspomagania ciśnieniowego z gwarantowaną objętością (Volume Guarantee – Pressure Support, VG-PS) łączy w sobie zalety wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z gwarantowaną objętością dostarczaną u pacjentów oddychających spontanicznie.  

Potwierdzona dokładność i synchronia stanowiące gwarancję określonej objętości oddechowej oddech po oddechu.

Możliwość definiowania optymalnego poziomu wspomagania i szybkiego dostosowywania parametrów do zmieniających się wymagań.

Stała objętość niezależnie od rodzaju dostarczanych oddechów. Synchronia wdechowej i wydechowej fazy oddechu zapewniająca zastosowanie najniższego ciśnienia wymaganego do uzyskania preferowanej objętości.

 


Powiązane materiały

Produkty firmy GE przeznaczone do użytku na oddziałach intensywnej opieki medycznej

Link to microsite: http://intensivecare.gehealthcare.com/en/home/home/entry/0/246/0/default.html

Artykuły dotyczące produktu