GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Search Suggestions: Make sure your keyword(s) are spelled correctly Try another keyword(s) Try more general keyword(s)

GE Healthcare — fakty

Firma GE Healthcare oferuje przełomowe technologie medyczne i usługi, które zmieniają oblicze opieki nad pacjentem.

Fakty

Nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie obrazowania i technologii informatycznych w medycynie, diagnostyki medycznej, systemów monitorowania pacjentów, opracowywania nowych leków i technologii wytwarzania biofarmaceutyków, a także rozwiązań zwiększających wydajność pracy, pomaga naszym klientom podnieść poziom opieki nad pacjentami i objąć nią większą liczbę pacjentów na całym świecie, przy niższych kosztach. Ponadto współpracujemy z liderami służby zdrowia, starając się wykorzystać globalną zmianę zasad niezbędną do pomyślnego przejścia na zrównoważone systemy opieki zdrowotnej.

Informacje o inicjatywie healthymagination

Inicjatywa „healthymagination” firmy GE ma na celu poprawę stanu zdrowia większej liczby osób. Przeznaczyliśmy 6 mld USD, aby stale tworzyć innowacje, które pomagają lekarzom i placówkom służby zdrowia zapewnić wysoki poziom opieki zdrowotnej przy niższych kosztach i otoczyć nią więcej osób na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej inicjatywy healthymagination, odwiedź stronę   www.ge.com/healthymagination.

Regionalne oddziały firmy GE Healthcare

  • Ameryka Północna i Południowa
  • Region Azji i Pacyfiku
  • Chiny
  • EMEA
  • Indie

Działy produktowe firmy GE Healthcare 

Dział Surgery firmy GE Healthcare oferuje najlepsze na rynku produkty do obrazowania śródoperacyjnego i interwencyjnego, które ułatwiają wykonywanie minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Produkty do obrazowania chirurgicznego są niezbędne w wielu dziedzinach, w tym w chirurgii ogólnej, ortopedii, neurochirurgii, urologii, kardiologii i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, a także przy wykonywaniu procedur specjalistycznych, np. związanych z leczeniem bólu.

Dział Healthcare Systems oferuje szeroką gamę technologii i usług, które pomagają personelowi opieki w poprawie spójności, jakości i efektywności opieki nad pacjentem w każdym miejscu. Przy wykorzystaniu technologii RTG, mammografii cyfrowej, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR) i obrazowania molekularnego firma GE tworzy wiodące w branży produkty, które pozwalają lekarzom wyraźniej zobaczyć wnętrze ciała ludzkiego. Oprócz tego dzięki wysiłkom w dziedzinie ultrasonografii, EKG, densytometrii kości, monitorowania pacjentów, obrazowania interwencyjnego, inkubatorów i ogrzewaczy dla niemowląt, zaopatrzenia dróg oddechowych i anestezjologii dział Healthcare Systems pozwala lekarzom otoczyć lepszą opieką miliony pacjentów każdego dnia — od badań przesiewowych, przez zaawansowaną diagnostykę, po leczenie ratujące życie.

Dział Life Sciences oferuje przełomowe rozwiązania w zakresie opracowywania nowych leków, wytwarzania biofarmaceutyków oraz najnowsze technologie komórkowe, dzięki którym naukowcy i specjaliści na całym świecie odkrywają nowe sposoby przewidywania, diagnozowania i leczenia chorób.

Dział Medical Diagnostics zajmuje się opracowywaniem, wytwarzaniem i sprzedażą innowacyjnych środków stosowanych w procedurach obrazowania medycznego do uwydatniania narządów i tkanek oraz prezentacji ich funkcji w ludzkim ciele i tym samym ułatwienia wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia chorób.

Dział Healthcare IT oferuje kompleksowe, kliniczne i finansowe rozwiązania informatyczne, w tym produkty informatyczne klasy korporacyjnej i oddziałowej, systemy RIS/PACS i CVIS oraz aplikacje do zarządzania cyklami uzyskiwania dochodów i praktyką, aby pomóc klientom w ograniczeniu kosztów opieki zdrowotnej i podniesieniu jej poziomu.

Zaangażowanie firmy GE w kluczowe dziedziny opieki:


Kardiologia


Choroba układu krążenia to każda choroba związana z naczyniami krwionośnymi. Może to być choroba wieńcowa serca (w tym zawały serca) czy choroba naczyniowa mózgu (problemy związane z dopływem krwi do mózgu, w tym udary i krwotoki mózgowe).

Postęp w zakresie narzędzi diagnostycznych, ukierunkowanych terapii oraz leczenia wspomaganego informatycznie może zmienić obecny tok leczenia chorób układu krążenia.

Zintegrowane rozwiązania kardiologiczne firmy GE Healthcare zmieniają sposób przewidywania, diagnozowania, opisywania i leczenia chorób serca.

Neurologia


Neurolodzy podnoszący poziom wiedzy na temat czynności i chorób ośrodkowego układu nerwowego w szerokim zakresie wykorzystują nowoczesne technologie obrazowania medycznego — od obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), przez tomografię komputerową (TK), pozytonową tomografię emisyjną (PET), po tomografię emisyjną pojedynczych fotonów (SPECT). Technologie pozwalają coraz lepiej poznawać choroby neurodegeneracyjne, osłabiające czynność mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Wiedza i doświadczenie firmy GE Healthcare w dziedzinie obrazowania i technologii informatycznych w medycynie, diagnostyki medycznej, systemów monitorowania pacjentów, opracowywania nowych leków i technologii wytwarzania biofarmaceutyków pomaga lekarzom rozwijać nowe sposoby przewidywania, rozpoznawania, monitorowania i opisywania chorób mózgu — od demencji i choroby Alzheimera po chorobę Parkinsona i udar..

Medycyna ratunkowa


Firma GE Healthcare oferuje kompleksowy asortyment rozwiązań i produktów w dziedzinie medycyny ratunkowej, które pomagają klientom zmienić oblicze opieki nad pacjentem.Nasza oferta daje lekarzom i dyrektorom oddziałów ratunkowych do dyspozycji zorientowane na pacjenta narzędzia i informacje, które umożliwiają im przyspieszenie pracy i podniesienie poziomu opieki.Firma GE Healthcare oferuje unikatową kombinację produktów i usług, które pozwalają klientom osiągnąć doskonałość kliniczną, przewagę technologiczną oraz wysoki poziom wiedzy branżowej.

Onkologia


PET/TK, TK, MR, mammografia i ultrasonografia to kluczowe elementy zaangażowania firmy GE Healthcare w dziedzinę onkologii, z działem obrazowania molekularnego (Molecular Imaging) na czele. Obrazowanie molekularne polega na wykorzystaniu zawansowanej aparatury i systemów obrazowania diagnostycznego do wizualizacji określonych „molekuł sygnalizacyjnych” na podstawie ich właściwości chemicznych i biologicznych.Umożliwia to lekarzom zajrzenie w głąb ciała ludzkiego w celu identyfikacji chorób, monitorowania ich rozwoju i ich leczenia na poziomie molekularnym.

Przez monitorowanie odpowiedzi pacjenta na leczenie obrazowanie molekularne pozwala lekarzom ocenić skuteczność ukierunkowanej terapii. Firma GE Healthcare oferuje także szereg rozwiązań obrazowych do użytku przy badaniach przedklinicznych nad nowymi lekami oraz powiązane z nimi aplikacje, dostarczając kompletnych rozwiązań do badań metodą obrazowania molekularnego.

Zdrowie kobiet


W ofercie firmy GE Healthcare znajduje się bogata gama zawansowanych technologicznie rozwiązań do szerokiej diagnostyki chorób kobiecych. Naszym celem jest opracowywanie technologii umożliwiających wcześniejsze wykrywanie, dokładniejsze rozpoznawanie i spersonalizowane planowanie leczenia kobiet dotkniętych rakiem, chorobą serca, udarem i innymi chorobami.

Badania kości: Zdrowe kości to integralny element ogólnego zdrowia kobiety. Densytometria kości odgrywa ważną rolę we wczesnym wykrywaniu i monitorowaniu postępu utraty tkanki kostnej. W ramach ogólnego programu dbałości o stan układu kostnego firma GE Healthcare oferuje różne opcje stacjonarnych (do użytku w gabinetach) i przenośnych aparatów densytometrycznych.

Badania piersi: Firma GE Healthcare oferuje najbardziej zaawansowane technologicznie narzędzia spośród dostępnych w tej dziedzinie — zarówno na potrzeby badań przesiewowych, jak i pełnego cyklu opieki nad kobietami z chorobami piersi. Przez połączenie wiedzy i doświadczenia na poziomie światowym w dziedzinie nauk biologicznych, obrazowania medycznego, systemów informatycznych i optymalizacji przebiegu pracy firma GE Healthcare pomaga w optymalizacji opieki nad pacjentkami — od badań przesiewowych i diagnostyki po leczenie i monitorowanie terapii.

Badania serca: Choroby serca są główną przyczyną zgonów kobiet w skali globalnej. Wczesne wykrycie choroby serca ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku kobiet, które mogą nie wykazywać klasycznych objawów. W firmie GE Healthcare stosujemy podejście uwzględniające płeć pacjenta w zapobieganiu chorobom układu krążenia oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii pomagających lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu pacjentek.

Położnictwo/ginekologia: Opieka położnicza jest pierwszym doświadczeniem szpitalnym wielu kobiet i może prowadzić do zawiązania trwających przez całe życie relacji z placówką opieki. Firma GE Healthcare zdaje sobie sprawę ze znaczenia opieki położniczej i ginekologicznej dla programu dbałości o zdrowie kobiet i dlatego oferuje wiodące w branży technologie ultrasonograficzne, unikatowe rozwiązania terapeutyczne do leczenia włókniaków macicy oraz urządzenia klasy światowej do opieki okołoporodowej i poporodowej.