Informacje ogólne

GE Healthcare to dostawca innowacyjnych technologii i usług, które wyznaczają nowe standardy opieki medycznej. 

Nasze szerokie doświadczenia w obrazowaniu medycznym i technologiach informatycznych, osiągnięcia w dziedzinie farmacji i biotechnologii oraz usługach wspomagających poprawę wydajności i skuteczności leczenia, umożliwiąją naszym klientom na całym świecie zwiększenie dostępności i jakości opieki medycznej przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. 

Dział Medical Diagnostics zajmuje się promocją produktów farmaceutycznych, w szczególności środków kontrastowych oraz radiofarmaceutyków. 

Nasza wizja przyszłości, którą nazywamy healthymagination, to lepsza opieka zdrowotna dla większej ilości ludzi, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. By zrealizować tę wizję, koncentrujemy nasze innowacje na spełnianiu trzech fundamentalnych potrzeb opieki zdrowotnej 

  • Obniżenia kosztów wielu procedur i procesów w opiece zdrowotnej dzięki nowym technologiom i usługom oferowanym             przez GE Healthcare 

  • Poprawy jakości poprzez upraszczanie sposobów wprowadzania najlepszych standardów w opiece 

  • Zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej dla większej liczby osób poprzez niskokosztowe innowacje, szkolenia                      i finansowanie. 

Siedziba GE Healthcare znajduje się w Wielkiej Brytanii. GE Healthcare stanowi 17.000.000.000 dolarów obrotów firmy General Electric Company (NYSE: GE). 

Na świecie, GE Healthcare zatrudnia ponad 46 000 osób zaangażowanych w służbę dla lepszej opieki zdrowotnej i jej pacjentów w ponad 100 krajach. 

GE Healthcare jest zarejestrowana w Polsce pod nazwą GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ZarządAnna Pajuk-Kasprzak

Anna Kasprzak uzyskała dyplom lekarza stomatologii, dopełniony stopniem MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz University of Lancashire. 

Jest mamą trójki dzieci. We wrześniu 2013 objęła stanowisko General Managera North Eastern Europe GE Healthcare. 

Do obowiązków Anny Kasprzak należy dalsze wzmocnienie organizacji i dostosowanie posiadanych zasobów GE do możliwości szybko zmieniającego się środowiska, rozwijanie talentów, budowanie procesu osiągnięcia stabilności organizacji, stałości gospodarczej i długoterminowego wzrostu rentowności. 

Anna Kasprzak od kwietnia 2014 pełni również funkcję wiceprezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
Dariusz Hućko

Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale fizyki. Tytuł MBA uzyskał w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Nottingham Trent University. 

W serwisie GE Healthcare pracuje od 2002 roku. Obecnie na stanowisku Dyrektor Serwisu North Eastern Europe. 

Do najważniejszych zadań Dariusza Hućko należy realizacja strategii rozwoju serwisu GE Healthcare w Europie Północno Wschodniej, umocnienie satysfakcji klientów ze współpracy z GEHC oraz zapewnianie warunków dla świadczenia najwyższej jakości usług instalacji i utrzymania urządzeń medycznych.


Ewelina Bień

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Pracę w General Electric rozpoczęła w 2006 r. w dziale Kontrolingu, do zespołu GE Healthcare dołączyła w 2011 r. na stanowisku Kontrolera Finansowego na region Europy Północno-Wschodniej. W kwietniu 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora Finansowego na Polskę, Litwę i Łotwę.

Do najważniejszych obowiązków należy realizacja strategii finansowej GE Healthcare w regionie, wspieranie wzrostu sprzedaży i zyskowności.Ela Śpiewak

Dyrektor Diagnostyki Obrazowej Polska, Czechy, Słowacja, Litwa i Łotwa

Elżbieta Śpiewak jest magistrem ekonomii, posiada doświadczenie konsultingowe i audytorskie. W europejskiej organizacji GE Healthcare pracuje od listopada 2002 roku, brała udział w wielu międzynarodowych projektach.

Prywatnie związana z ruchem Rotary, mama gimnazjalisty.
Bartłomiej Grzelak

ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (była Akademia Ekonomiczna), zdobył kwalifikacje ACCA

W listopadzie 2013 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego na Europę Wschodnią.

W GE Healthcare rozpoczął pracę we wrześniu 2004 r. jako kontroler finansowy na Polskę, Litwę i Łotwę, Czechy, Słowację, następnie jako Dyrektor Finansowy na Polskę,  Litwę, Łotwę od kwietnia 2008 r.

Do obowiązków należy wspieranie Zarządu Europy Wschodniej w zakresie finansowym, wzrostu sprzedaży, zyskowności


Grażyna Rubis-Liolios

Ukończyła wydział lekarski Colegium Medicum UJ w Krakowie. 

Uzyskała specjalizację z chorób wewnetrznych, poszerzoną na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W GE od 2009 obecnie na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Diagnostyki Obrazowej, a od Q4 2015 planowana zmiana na stanowisko Dyrektora Działu Systemów monitorowania i ratujących zycie, z nowym wyzwaniem, stworzenia od podstaw organizacji sprzedażowej dla tego działu w Polsce. 

Do najważniejszych zadań Grazyny Rubis-Liolios należy realizacja strategii sprzedażowych, rozwój działów handlowych szczególnie rozwój i motywowanie pracowników, budowanie długoterminowej i trwałej pozycji GE na rynku i umacnianie stasfakcji ze współpracy z GEHC wśród klient. Prywatnie Mama dziesiąciolatki.
Anna Kasprzak

             Anna Pajuk-Kasprzak


     Dariusz Hućko


Ewelina Bien

       Ewelina Bień


Ela Spiewak

       Elżbieta Śpiewak


Bartlomiej Grzelak

       Bartłomiej Grzelak


Grazyna

    Grażyna Rubiś-Liolios


Mapa

Kontakt

Polska GE Medical Systems Sp. z o.o.

Nasz adres: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Tel: (22) 330 83 00

Fax: (22) 330 83 83

E-mail: sekretariatwarszawa@ge.com

NIP: 5220019702

Dział Serwisu:

Tel: (22) 330 83 30

Fax: (22) 330 83 71

E-mail: serwis.polska@med.ge.com