Grupy produktów

Close

Ambulatoryjny pomiar EKG

Our MARS* Ambulatory ECG system helps identify which patients are at higher risk, enabling you to take action quicker.

View Full group

Close

Badania wysiłkowe

Nasz system do badań wysiłkowych CASE* oferuje niezwykle przydatne narzędzia analityczne i diagnostyczne, znacznie usprawniające proces akwizycji danych.

View Full group

Close

EKG spoczynkowe

Aparaty do badań spoczynkowego EKG z naszej oferty zostały opracowane specjalnie z myślą o dokładności klinicznej. Zapewniają dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi analizy danych i zwiększają zaufanie diagnostyczne..

View Full group

Close

Programy do analizy EKG

Nasze programy do analizy EKG dają lekarzom pewność diagnostyczną potrzebną do podejmowania szybkich i właściwych decyzji podczas opieki kardiologicznej.

View Full group

Close

Rozwiązania diagnostyczne obsługiwane w komputerach PC

CS* to oprogramowanie do zarządzania danymi i wynikami badań kardiologicznych, które przekształci komputer klasy PC w złożone narzędzie diagnostyczne.

View Full group

Close

System zarządzania danymi kardiologicznymi

Nasz system informacji kardiologicznej MUSE* umożliwia integrację, zarządzanie i usprawnienie przepływu informacji kardiologicznych, dzięki czemu procesy przesyłania i analizy danych przebiegają znacznie szybciej.

View Full group