Przedstawienie postępów w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, obowiązujących w niej standardów oraz nowości aparaturowych i sprzętowych.