Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Rzeszowskiego.