Wyzwania współczesnej medycyny oraz przedstawienie najważniejszych tematów z zakresu kardiologii.