Dwudzieste trzecie Sympozjum Instytutu Kardiologii "Standardy, Otwarte Pytania, Najnowsze Technologie w Kardiologii".