Konferencja Radiologiczno - Kliniczna: Wymieńmy się wiedzą i doświadczeniem.