GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Zamknij

Niestety, wyszukiwanie… …nie dało żadnych wyników

Wskazówki dotyczące wyszukiwania: Upewnij się, że słowa kluczowe zostały wpisane poprawnie. Użyj innych słów kluczowych. Użyj bardziej ogólnych słów kluczowych.

Warunki użytkowania

Strona internetowa pod adresem www.gehealthcare.com wraz ze swoimi subdomenami (zwana dalej „Stroną”) służy wyłącznie do celów informacyjnych oraz do składania zamówień zgodnie z Warunkami sprzedaży umieszczonymi na Stronie. Korzystając z niniejszej Strony lub pobierając zamieszczone na niej materiały, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków określonych w niniejszym powiadomieniu (zwanych dalej „Warunkami użytkowania”). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać materiałów na niej zamieszczonych.


Niniejsze Warunki użytkowania mogą podlegać okresowym modyfikacjom w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia, wobec czego należy je regularnie sprawdzać. Dalsze użytkowanie Strony po wprowadzeniu wspomnianych modyfikacji świadczy o akceptacji nowych warunków przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych lub przyszłych warunków, nie powinien korzystać ze Strony ani pobierać materiałów na niej zamieszczonych.

Firma GEHC ma prawo w każdej chwili zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać udostępniania jakiegokolwiek elementu niniejszej Strony, włącznie z wszelkimi dostępnymi funkcjami. Firma GEHC może usunąć, zmodyfikować lub w dowolny sposób zmienić zawartość Strony, w tym treści firm trzecich. Firma GEHC może wprowadzić ograniczenia dotyczące pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności. Firma GEHC może w każdej chwili i wedle własnego uznania cofnąć zezwolenie i wypowiedzieć prawa udzielone niniejszym użytkownikowi oraz uniemożliwić mu korzystanie ze Strony. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszystkich materiałów pobranych z niniejszej Strony.

Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wyłącznie dostępu użytkownika do Strony i korzystania z niej i nie zmieniają warunków jakichkolwiek innych umów zawartych przez użytkownika z firmą GEHC, jej spółkami macierzystymi, podmiotami stowarzyszonymi lub jednostkami zależnymi, a dotyczącymi innych kwestii niż użytkowanie tej Strony.

Powiązane materiały

Prawa własności

Zachowanie użytkownika – Informacje ogólne

Zachowanie użytkownika – Strony społecznościowe i inne obszary interaktywne

Komunikacja online na Stronie lub za jej pośrednictwem

Zasady ochrony prywatności

Informacje na temat treści, produktów i usług firmy GEHC – Ograniczenia

Łącza i treści firm trzecich

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności

Postanowienia ogólne