GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Zamknij

Niestety, wyszukiwanie… …nie dało żadnych wyników

Wskazówki dotyczące wyszukiwania: Upewnij się, że słowa kluczowe zostały wpisane poprawnie. Użyj innych słów kluczowych. Użyj bardziej ogólnych słów kluczowych.

GE Healthcare — informacje

Firma GE Healthcare oferuje przełomowe technologie medyczne i usługi, które zmieniają oblicze opieki nad pacjentem.

Informacje

Nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinie obrazowania i technologii informatycznych w medycynie, diagnostyki medycznej, systemów monitorowania pacjentów, opracowywania nowych leków i technologii wytwarzania biofarmaceutyków, a także rozwiązań zwiększających wydajność pracy, pomaga naszym klientom podnieść poziom opieki nad pacjentami i objąć nią większą liczbę pacjentów na całym świecie, przy niższych kosztach. Ponadto współpracujemy z liderami służby zdrowia, starając się wykorzystać globalną zmianę zasad niezbędną do pomyślnego przejścia na zrównoważone systemy opieki zdrowotnej.

Regionalne oddziały firmy GE Healthcare

  • Region Azji i Pacyfiku
  • Chiny
  • Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka
  • Europa
  • Indie
  • Ameryka Łacińska
  • USA/Kanada

Działy produktowe firmy GE Healthcare 

Dział Surgery (Chirurgia) oferuje mobilne systemy obrazowania fluoroskopowego przeznaczone do wspomagania minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych:

• Zabiegi naczyniowe
• Ortopedia
• Kręgosłup
• Urologia
• Serce
• Chirurgia ogólna
• Leczenie bólu
• Ambulatoryjne zabiegi interwencyjne

Dział Detection & Guidance Solutions (Rozwiązania z zakresu wykrywania i wspomagania) – będący globalną, wielomiliardową jednostką zatrudniającą 1700 pracowników na całym świecie – specjalizuje się w technologii RTG stosowanej na wszystkich etapach świadczonej opieki zdrowotnej, zaczynając od badań przesiewowych i diagnostyki, a na prowadzeniu terapii kończąc. Częścią tego działu są jednostki Women’s Health, Radiography & Fluoroscopy (Zdrowie kobiet, radiografia i fluoroskopia) oraz Interventional systems (Systemy interwencyjne) pracujące nad rozwiązaniami, które mogłyby przyspieszyć proces diagnostyczny i zwiększyć perspektywy na poprawę ogólnego stanu zdrowia i wydłużenia długości życia pacjentów.
MR – Wszechstronne systemy obrazowania metodą rezonansu magnetycznego opracowane przez firmę GE Healthcare umożliwiają uzyskiwanie obrazów w wysokiej rozdzielczości i mają wiele zastosowań, dzięki czemu w pełni zaspokajają potrzeby naszych klientów w zakresie obrazowania klinicznego. Zawsze myślimy przyszłościowo i dlatego wciąż pracujemy nad opracowaniem rozwiązań z zakresu rezonansu magnetycznego (MR), które łączyłyby najnowocześniejsze technologie, były optymalne dla pacjentów i pozwalały na osiągnięcie lepszych rezultatów klinicznych.

Dział Molecular Imaging & Computed Tomography (Obrazowanie molekularne i tomografia komputerowa) pracuje nad zagadnieniami z zakresu funkcjonalności i anatomicznych aspektów obrazowania, szukając rozwiązań, które usprawniłyby opiekę zdrowotną na wszystkich jej etapach – od rozpoznania i klasyfikacji choroby według stadiów zaawansowania, aż po planowanie leczenia i jego ocenę.
• TK: Oferuje szeroką gamę systemów. Każdy z nich został opracowany z myślą o określonym przeznaczeniu i w sposób zapewniający wysoką jakość opieki nad pacjentem przy jednoczesnym zachowaniu niskiej dawki i zwiększonej wydajności.

• PET/TK: Wraz z procedurami wdrożonymi po stronie klienta zapewnia lepszą jakość, dostęp i przystępność obrazowania PET/TK, oferując jednocześnie prostszą drogę do spersonalizowanej opieki.

• Medycyna nuklearna: Oferuje skuteczne, precyzyjne i zaawansowane narzędzia diagnostyczne, pozwalając na szersze wykorzystanie możliwości medycyny nuklearnej.

• Radiofarmaceutyki PET: Jedno źródło i jedno kompletne rozwiązanie zapewniające dostęp do obrazowania PET dla szerokiej gamy produktów od cyklotronów, przez syntezatory chemiczne, po urządzenia innych producentów.

Oferta działu Ultrasound (Ultrasonografia) obejmuje przenośne urządzenia obrazujące przeznaczone do nieinwazyjnej akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem promieniowania niejonizującego i zwiększające możliwości oferowanej opieki zdrowotnej. Zastosowana ekonomiczna metoda obrazowania daje klinicystom świadczącym różne usługi z zakresu opieki medycznej możliwość szybkiego uzyskiwania wyników i podejmowania decyzji bezpośrednio w punkcie opieki.

Dział Life Care Solutions zapewnia wsparcie w zakresie ratowania życia, oferując innowacyjne rozwiązania opracowane z myślą o ratowaniu życia i globalnej optymalizacji świadczonej opieki. Firma GE Healthcare oferuje technologie, narzędzia i usługi pozwalające na zapewnienie pacjentom w ciężkim stanie najlepszej możliwej opieki medycznej.
Intensywna opieka medyczna: Doskonałe rozwiązania kliniczne przeznaczone do opieki nad pacjentami w ciężkim stanie. Uproszczony schemat przebiegu pracy dla środowisk charakteryzujących się wysokim poziomem stresu.
Opieka okołoporodowa: Pomoc dla lekarzy i personelu medycznego w zakresie opieki zdrowotnej oraz zwiększenie komfortu odczuwanego przez matki, rodziny i noworodki.
Opieka okołooperacyjna: Innowacyjne rozwiązania o dużym znaczeniu klinicznym, które zachowują wartość przez cały okres stosowania poprzez zapewnienie najwyższej jakości i funkcjonalności.
Półintensywna opieka medyczna: Inteligentne algorytmy umożliwiające podjęcie wcześniejszych działań zapobiegawczych i szybszą interwencję.
Opieka kardiologiczna: Rozwiązania stanowiące odpowiedź na wymagania z zakresu opieki kardiologicznej – innowacyjne i przemyślane – dostępne na wyciągnięcie ręki.
Kompleksowa opieka medyczna: Połączenie inteligentnych rozwiązań klinicznych i świadczonej w szpitalu opieki medycznej.

Dział Healthcare IT (Rozwiązania informatyczne z zakresu opieki zdrowotnej) dostarcza rozwiązania z zakresu zintegrowanej opieki zdrowotnej pozwalające na podjęcie działań mających na celu poprawę wyników klinicznych i finansowych.
• Dystrybucja danych medycznych w obrębie instytucji
• Zarządzanie świadczoną opieką zdrowotną
• Zarządzanie danymi medycznymi z podziałem na populacje
• Zarządzanie finansami

Dział Global Services wspomaga systemy opieki medycznej w zakresie zarządzania zasobami operacyjnymi w celu zapewnienia skutecznej i ekonomicznej opieki medycznej na wysokim poziomie.
Asset Optimization (Zarządzanie zasobami): wdrażanie i utrzymywanie właściwej kombinacji urządzeń klinicznych z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacji i zapewnieniu dostępu do opieki medycznej w odpowiednim czasie
Workforce Optimization (Optymalizacja siły roboczej): zapewnianie pracownikom warunków umożliwiających wykonywanie swoich obowiązków na najwyższym możliwym poziomie przy jednoczesnej kontroli kosztów poprzez planowanie, kontrolę zatrudnienia i rozwiązania z zakresu zarządzania
Patient Flow Optimization (Optymalizacja przepływu pacjentów): opracowywanie procesów z zakresu zapewniania opieki z myślą o skróceniu czasu oczekiwania oraz wprowadzeniu standardów jakości i bezpieczeństwa

Dział Life Sciences usprawnia procesy medycyny precyzyjnej, oferując narzędzia przeznaczone do celów badawczych i rozwoju biotechnologii, produkcji biofarmaceutyków, terapii komórkowej i medycyny regeneracyjnej, diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki molekularnej i precyzyjnej.
• Research and Applied Markets (Badania naukowe i rynki stosowane) – zapewnia narzędzia do opracowywania leków i prowadzenia badań nad lekami
• Bioprocess (Przetwarzanie biotechnologiczne) – zapewnia narzędzia do produkcji biofarmaceutyków
• Invitro Diagnostics (Diagnostyka invitro) – oferuje szeroki zakres usług z dziedziny patologii i genetyki skierowanych do szpitali i badaczy klinicznych
• Life Science Services (Usługi z zakresu nauk przyrodniczych) – udostępnia globalne rozwiązania strategiczne dla wszystkich laboratoriów
• Core imaging (Obrazowanie podstawowe) – najnowocześniejsze środki kontrastowe i znaczniki

Zaangażowanie firmy GE w kluczowe dziedziny opieki:

Obszary strategiczne

Make an Impact on Neurological Disorders (MIND)
W latach 2010–2020 firma GE Healthcare planuje zainwestować ponad 500 mln dolarów w badania nad schorzeniami neurologicznymi. Inwestycją tą objęte zostaną wszystkie działy firmy GE Healthcare. Do jej głównych celów należeć będzie natomiast opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu diagnostyki neurologicznej, edukowanie konsumentów i rozszerzenie zasięgu już trwających badań klinicznych. Kluczowe obszary obejmą diagnostykę zespołu stresu pourazowego, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, udaru, wstrząśnienia mózgu oraz urazowego uszkodzenia mózgu.  Firma GE Healthcare od dziesięcioleci zajmuje się produkcją skanerów diagnostycznych oraz środków i oprogramowania do obrazowania, zapewniając lekarzom dostęp do narzędzi umożliwiających bardziej dokładny wgląd w struktury mózgu i sprawniejsze zarządzanie pacjentami. W 2013 roku firma GE wraz z National Football League ogłosiła 60-milionową (USD) inwestycję, której celem jest opracowanie nowych technologii z zakresu rezonansu magnetycznego na potrzeby diagnostyki urazowego uszkodzenia mózgu. Częścią tej inwestycji jest również 20-milionowy (USD) program Global Challenge ukierunkowany na rozwój diagnostyki i prognozowania łagodnych form urazowego uszkodzenia mózgu.

 

Tackling Cancer (Walka z chorobami nowotworowymi)
Wierzymy, że dzięki działaniom firmy GE w końcu nadejdzie dzień, w którym rak nie będzie już chorobą śmiertelną.  We wrześniu 2011 roku firma GE Healthcare rozpoczęła ambitną światową kampanię przeciwko chorobom nowotworowym, przeznaczając 1 mld dolarów z całego budżetu przeznaczonego na badania i rozwój na 5-letni program mający na celu rozszerzenie możliwości swoich zaawansowanych narzędzi do diagnostyki chorób nowotworowych i obrazowania molekularnego oraz rozwój zaawansowanych technologii z zakresu produkcji biofarmaceutyków i badań nad rakiem.  Do końca 2012 roku zainwestowano już 335 milionów dolarów, co świadczy o tym, że firma GE jest na jak najlepszej drodze do realizacji tego pięcioletniego zobowiązania.  Aby przyspieszyć prace i pomóc lekarzom w zapewnieniu jak lepszej opieki nad pacjentami, których liczba sięgnie do 2020 roku 10 milionów, w kampanii przeciwko chorobom nowotworowym uwzględniono zarówno produkty z oferty firmy GE, jak i innowacyjne rozwiązania opracowane we współpracy z kluczowymi partnerami. 

Industrial Internet
Pojęcie „Industrial Internet” w kontekście firmy GE Healthcare dotyczy tworzenia i udostępniania technologii i usług, które mogą przyczynić się do poprawy sposobu świadczenia opieki zdrowotnej na całym świecie. Udostępniając tego typu technologie, firma GE Healthcare pozwala na zredukowanie czasu poświęcanego na obsługę sprzętu medycznego i skupienie się na opiece nad pacjentem. Dzięki współpracy z partnerami z branży, ponad trzema tysiącami inżynierów-programistów pracujących dla firmy GE Healthcare i wewnętrznym centrum doskonalenia oprogramowania (Centers of Excellence) firma GE Healthcare opracuje elastyczne i przemyślane oprogramowanie, dane i analizy, które wyposażą personel medyczny w narzędzia niezbędne do podejmowania bardziej świadomych decyzji podczas pracy nad codziennymi wyzwaniami medycznymi. W czerwcu 2013 roku firma zapowiedziała, że w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje 2 miliardy dolarów w prace nad przyspieszeniem rozwoju innowacyjnego oprogramowania dla systemów opieki zdrowotnej i aplikacji.   

 

Więcej informacji na temat firmy GE Healthcare można znaleźć na naszej stronie internetowej www.gehealthcare.com. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić stronę http://newsroom.gehealthcare.com.