Informacje ogólne

GE Healthcare to dostawca innowacyjnych technologii i usług, które wyznaczają nowe standardy opieki medycznej. 

Nasze szerokie doświadczenia w obrazowaniu medycznym i technologiach informatycznych, osiągnięcia w dziedzinie farmacji i biotechnologii oraz usługach wspomagających poprawę wydajności i skuteczności leczenia, umożliwiają naszym klientom na całym świecie zwiększenie dostępności i jakości opieki medycznej przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. 

GE Healthcare jest zarejestrowana w Polsce pod nazwą GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Nasza firma w Polsce składa się z następujących działów:

Dział Diagnostic Imaging zajmuje się sprzedażą urządzeń diagnostyki obrazowej, takich jak MR, CT, MI, czy DGS.

Dział Medical Diagnostics zajmuje się promocją produktów farmaceutycznych, w szczególności środków kontrastowych oraz radiofarmaceutyków.

Dział szkoleń klinicznych zajmuje się szkoleniem personelu medycznego w celu uzyskania optymalnej jakości obrazów diagnostycznych z urządzeń firmy GE Healthcare.

Dział Life Sciences zajmuje się sprzedażą aparatury oraz produktów do badań nad komórkami, białkami, nowymi lekami oraz zastosowaniami do produkcji biofarmaceutyków.

Dział Life Care Solutions oferuje rozwiązania monitorowania w sali operacyjnej, Oddziałach Intensywnej Terapii i innych oddziałach szpitalnych, aparaty do znieczulania i mechanicznej wentylacji, diagnostykę kardiologiczna, opiekę nad matką i noworodkiem – kardiotokografy, inkubatory zamknięte i otwarte, urządzenia do fototerapii i resuscytacji noworodka, jak również akcesoria i materiały zużywalne do wyżej wymienionych urządzeń.

Dział Ultrasound zajmuje się sprzedażą aparatów ultrasonograficznych. Oferujemy urządzenia kardiologiczne (Vivid), ginekologiczne (Voluson) oraz aparaty służące do obrazowania radiologicznego (Logiq). Oferujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie kardiologii, echokardiografii oraz ginekologii, a także w obszarze Point of Care ponieważ nasze systemy obsługują szeroki zakres specjalności klinicznych, w tym układu mięśniowo-szkieletowego, reumatologii, znieczulenia, leczenia bólu, chirurgii, interwencyjnych, głowy i szyi, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii.

Zarząd


Dariusz Hućko

Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale fizyki. Tytuł MBA uzyskał w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Nottingham Trent University.

W serwisie GE Healthcare pracuje od 2002 roku. Obecnie na stanowisku Dyrektor Serwisu North Eastern Europe.

Do najważniejszych zadań Dariusza Hućko należy realizacja strategii rozwoju serwisu GE Healthcare w Europie Północno-Wschodniej, umocnienie satysfakcji klientów ze współpracy z GEHC oraz zapewnianie warunków dla świadczenia najwyższej jakości usług instalacji i utrzymania urządzeń medycznych.


Ewelina Bień

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Pracę w General Electric rozpoczęła w 2006 r. w dziale Kontrolingu, do zespołu GE Healthcare dołączyła w 2011 r. na stanowisku Kontrolera Finansowego na region Europy Północno-Wschodniej. W kwietniu 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora Finansowego na Polskę, Litwę i Łotwę.

Do najważniejszych obowiązków należy realizacja strategii finansowej GE Healthcare w regionie, wspieranie wzrostu sprzedaży i zyskowności.


Elżbieta Śpiewak

Dyrektor Diagnostyki Obrazowej Polska, Czechy, Słowacja, Litwa i Łotwa. Elżbieta Śpiewak jest magistrem ekonomii, posiada doświadczenie konsultingowe i audytorskie. W europejskiej organizacji GE Healthcare pracuje od listopada 2002 roku, brała udział w wielu międzynarodowych projektach. 

Prywatnie związana z ruchem Rotary, mama gimnazjalisty.
Bartłomiej Grzelak

Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (była Akademia Ekonomiczna), zdobył kwalifikacje ACCA.

W GE Healthcare rozpoczął pracę we wrześniu 2004 r. jako kontroler finansowy na Polskę, Litwę i Łotwę, Czechy, Słowację, następnie jako Dyrektor Finansowy na Polskę, Litwę, Łotwę od kwietnia 2008 r.

W listopadzie 2013 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego na Europę Wschodnią. Do obowiązków należy wspieranie Zarządu Europy Wschodniej w zakresie finansowym, wzrostu sprzedaży, zyskowności.


Grażyna Rubiś-Liolios

Ukończyła wydział lekarski Colegium Medicum UJ w Krakowie. 

Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, poszerzoną na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W GE od 2009 obecnie na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Diagnostyki Obrazowej, a od Q4 2015 planowana zmiana na stanowisko Dyrektora Działu Systemów monitorowania i ratujących życie, z nowym wyzwaniem, stworzenia od podstaw organizacji sprzedażowej dla tego działu w Polsce. 

Do najważniejszych zadań Grażyny Rubiś-Liolios należy realizacja strategii sprzedażowych, rozwój działów handlowych szczególnie rozwój i motywowanie pracowników, budowanie długoterminowej i trwałej pozycji GE na rynku i umacnianie satysfakcji ze współpracy z GEHC wśród klientów. Prywatnie Mama dziesięciolatki.

     Dariusz Hućko


Ewelina Bien

       Ewelina Bień


Ela Spiewak

       Elżbieta Śpiewak


Bartlomiej Grzelak

       Bartłomiej Grzelak


Grazyna

    Grażyna Rubiś-Liolios


Dane kontaktowe

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Nasz adres: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Tel: (22) 330 83 00

Fax: (22) 330 83 83

E-mail: sekretariatwarszawa@ge.com

NIP: 5220019702

Dział Serwisu:

Tel: (22) 330 83 30

Fax: (22) 330 83 71

E-mail: serwis.polska@med.ge.com

Formularz kontaktowy