Informacje ogólne

Zapraszamy na naszą nową stronę poświęconą produktom, dla których zakończono lub planuje się zakończyć wsparcie techniczne— zarejestruj się i uzyskaj natychmiastowy dostęp do informacji i powiadomień związanych z cyklem eksploatacji naszych produktów.

Aktualne informacje związane z zakończeniem wsparcia technicznego zapewniają placówce możliwość wcześniejszego przygotowania się na wymianę produktów pod kątem finansowym. Informacje są dostępne dla poniższych klas produktów:

  • Anestezja i wentylacja

  • Kardiologia

  • Opieka ogólna

  • Opieka nad matką i niemowlęciem

  • Rozwiązania z zakresu monitorowania pacjentów

Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat programu powiadamiania o zakończeniu wsparcia technicznego można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc pod numer (22) 330 83 30.


Definicje etapów cyklu eksploatacji produktów

Do cyklu eksploatacji produktu odnosi się kilka etapów informujących o stanie rozwoju lub dystrybucji. 

Powiadomienia dotyczące wycofania z eksploatacji są wysyłane od etapu M6 (powiadomienie o ostatniej wyprodukowanej partii produktu) do M9 (zakończenie wsparcia technicznego dla danego produktu), co pozwala placówkom przygotować się na nadchodzące zmiany.

Etapy obejmują:

  • M6 — powiadomienie o ostatniej wyprodukowanej partii produktu wysyłane do lokalnych przedstawicieli handlowych. M6a — powiadomienie o ostatniej wyprodukowanej partii produktu wysyłane do klientów, działu sprzedaży i serwisu.

  • M6b — przeniesienie odpowiedzialności za obsługę techniczną produktu na serwis.

  • M7 — powiadomienie o wycofaniu z eksploatacji wysyłane do klientów z 2-letnim wyprzedzeniem.

  • M8 — powiadomienie o wycofaniu z eksploatacji wysyłane do klientów z 1-rocznym wyprzedzeniem.

  • M9 — powiadomienie o zakończeniu wsparcia technicznego dla produktu wysyłane do klientów.