Informacje ogólne

Innowacja i wydajność w pakiecie

Obecnie anestezjolodzy oczekują produktów, które działają w sposób wydajny, oszczędny i bezpieczny. Jednym z kluczowych czynników w tym zakresie jest wydajność układu oddechowego.  

W ostatnim badaniu naszego zaawansowanego układu oddechowego (ABS) przeprowadzonym przez firmę GE Healthcare udało się osiągnąć bardzo interesujące wyniki1 W 2008 r. lekarze w Tuluzie, we Francji, zbadali czas nasycenia anestetykiem i jego eliminacji w układach oddechowych dwóch aparatów do znieczulania ogólnego, aby określić ich efektywność i opłacalność ich stosowania. Oto niektóre wyniki tego badania:

  • Czas reakcji był krótszy, a kinetyka w układzie szybsza w przypadku aparatu Avance* ABS w porównaniu z aparatem Dräger Primus**. 
  • Czas osiągnięcia docelowych stężeń jest statystycznie znacząco krótszy w przypadku aparatu Avance w porównaniu z aparatem Primus w odniesieniu do wszystkich profili nasycenia i eliminacji.  
  • Aparat Avance, dzięki ograniczonej objętości układu oddechowego (2,7 litra w porównaniu z objętością 4,5 litra w aparacie Primus), osiągniętej głównie dzięki wyłączeniu obwodu ręcznego (mieszacza gazów w postaci balonu) w czasie wentylacji mechanicznej, a ponadto dzięki okrągłemu przekrojowi układu oddechowego wywołuje mniej turbulencji gazów i pozwala na szybsze nasycenie sewofluranem i na jego szybszą eliminację.  

 

1 Comparison of Saturation and Washout Kinetic Profiles for Sevoflurane in Two Ventilators:  Bertrand Basset et al, ASA 2008; A782** Primus jest znakiem towarowym firmy Drägerwerk AG & Co.

Aisys, Avance, Aespire Platform

 

Technologię ABS wdrożyliśmy w całej rodzinie naszych aparatów do znieczulania ogólnego, dlatego bez względu na to, czy wybierzesz aparat Aisys*, Avance* czy Aespire*, wiesz, że Twoi pacjenci będą znieczulani za pomocą aparatów o wysokowydajnych układach oddechowych.


Powiązane materiały

Produkty firmy GE w anestezjologii

Link to Anaesthesia microsite