Informacje ogólne

Ty mówisz. My słuchamy.

Dzięki współpracy z lekarzami i zwróceniu uwagi na to, co rzeczywiście ma znaczenie w praktyce klinicznej, firma GE Healthcare opracowała aparat do znieczulania ogólnego Aespire View. 

Aespire View to zintegrowany system o zaletach i cechach, których obecnie oczekują lekarze. Dowiedzieliśmy się, że na co dzień lekarze mają do czynienia z różnego typu pacjentami, którzy przechodzą różne rodzaje terapii, począwszy od rutynowych zabiegów chirurgicznych aż po leczenie skomplikowanych urazów. Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowaliśmy aparat Aespire View.

  • Jest kompaktowy. 

  • Pomaga w zapewnieniu troskliwej opieki.

  • To doskonale zaprojektowany, intuicyjny system, który pozwala Ci skupić się na pacjentach, nie na sprzęcie.  

Aespire View to przystępne cenowo rozwiązanie przeznaczone do szpitalnych sal operacyjnych, które dowodzi tego, jak firma GE, zajmująca wiodącą pozycję w zakresie zaawansowanych technologii, wspiera rozwój opieki okołooperacyjnej.

Aespire View environment

Zalety

Aespire View oferuje:  

  • Czytelny wyświetlacz: Duży, 12-calowy kolorowy wyświetlacz respiratora z kolorowymi krzywymi i komunikatami alarmowymi oraz znanym interfejsem użytkownika, umożliwiający precyzyjną ocenę stanu pacjenta i szybkie reagowanie na jego zmiany. 

  • Możliwość zarządzania kosztami: Opcjonalny moduł wykrywania całkowitego świeżego gazu lub całkowitego przepływu (TFS), dokonujący elektronicznego pomiaru zarówno jednostkowego przepływu gazu, jak i całkowitego przepływu gazu świeżego dostarczanego przez rurki przepływowe, a także wyświetlający te dane i je eksportujący.  Dodatkowa precyzja uzyskana dzięki zastosowaniu pomiaru elektronicznego pozwala na zarządzanie kosztami.

  • Większy wybór opcji wentylacji w celu lepszego dopasowania opieki: Dzięki pięciu pakietom wentylacji, obejmującym innowacyjną technologię wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z gwarantowaną objętością (PCV-VG) firmy GE, aparat Aespire View umożliwia dopasowanie rodzaju wentylacji do każdego pacjenta. Można dowolnie dobierać tryby wentylacji, aby dopasować do potrzeb możliwości aparatu do znieczulania.

Aespire View Screen

Materiały powiązane

Artykuły dotyczące produktu