Informacje ogólne

Tec 6 Plus to wyjątkowy parownik zaprojektowany specjalnie do podawania desfluranu.

Tec 6 Plus to elektroniczny parownik, który:

 • Podgrzewa desfluran, aby utrzymać jego stałą temperaturę i ciśnienie pary nasyconej w celu utrzymania stałego poziomu stężenia anestetyku wypływającego z parownika.

 • Wyświetla stan parownika na ekranie LED — brak wypływu, niski poziom anestetyku, ogrzewanie, praca w toku i alarm niskiego stanu akumulatora.

 • Posiada kilka wbudowanych czujników i alarmów, które bez przerwy monitorują stan parownika.

Tec 6 Plus zarządza priorytetami alarmów za pomocą dźwięków alarmowych, tzn. podając wagę alarmu za pomocą sekwencji dźwiękowej, koloru i częstotliwości migotania. Ponadto charakterystyczny dźwięk informuje o niemożności dalszego podawania anestetyku w przypadku odłączenia parownika od źródła zasilania. Parownik Tec 6 Plus rozpoznaje nawet próby przechylenia go w czasie użytkowania i informuje o przerwaniu odpływu. Częścią parownika Tec 6 Plus jest system automatycznych testów kontrolnych, za pomocą którego przy każdym uruchomieniu jednostki sprawdzany jest szereg czynników.

Parownik Tec 6 Plus można również podłączyć do szyny** Selectatec* firmy Datex-Ohmeda*, co umożliwia lekarzowi zmianę konfiguracji parownika dla poszczególnych pacjentów lub przenoszenie parownika z jednego miejsca do drugiego, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.  

Parownik Tec 6 Plus to również:

 • Innowacyjny system zapobiegający rozlaniu ograniczający przemieszczanie się płynnego anestetyku, gdy parownik zostanie na chwilę przechylony. Umożliwia on ochronę wewnętrznych elementów parownika i utrzymanie stężenia podawanego anestetyku w dopuszczalnych klinicznie granicach.

 • Ergonomiczne pokrętło obracane w lewo i prawo, które można obsługiwać jedną ręką.

Zalety

Pewność podczas podawania anestetyku

Aby podawać tak zaawansowany i przewidywalny w działaniu anestetyk jak desfluran, należy korzystać z równie zaawansowanego i przewidywalnego parownika:  parownika Tec 6 Plus firmy GE Healthcare. 

Tec 6 Plus to elektroniczny parownik, który podgrzewa desfluran, aby utrzymać jego stałą temperaturę i ciśnienie pary nasyconej w celu utrzymania stałego poziomu stężenia anestetyku wypływającego z parownika. Tec 6 Plus ma wyświetlacz LED informujący o stanie parownika: brak wypływu, niski poziom anestetyku, ogrzewanie, praca w toku i alarm niskiego stanu akumulatora.

Parownik Tec 6 Plus posiada:

 • Kilka wbudowanych czujników i alarmów, które bez przerwy monitorują stan parownika

 • System automatycznych testów kontrolnych, za pomocą którego przy każdym uruchomieniu jednostki sprawdzany jest szereg czynników

 • Wyświetlacz LED alarmujący o niskim poziomie anestetyku

 

Tec 6 benefits

Technologia

Tec 6 Plus to duże możliwości i łatwe uzupełnianie  

Parownik Tec 6 Plus to:  

 • Duży zbiornik o pojemności 425 ml, umożliwiający wlanie dwóch pełnych butelek desfluranu, który pozwala na stosowanie parownika przez dłuższy czas bez konieczności uzupełniania.  

 • Możliwość uzupełniania zbiornika w trakcie pracy parownika.  

 • Możliwość szybkiego uzupełniania za pomocą zaworu Saf-T-Fil butli desfluranu, która pasuje wyłącznie do dodatkowego urządzenia uzupełniającego parownika Tec 6 Plus.  Zawór ten zapobiega przypadkowemu uwolnieniu pary w sali operacyjnej i wlaniu do parownika Tec 6 Plus innego anestetyku niż desfluran.

  

 


Powiązane materiały

Produkty firmy GE w anestezjologii

Link to Anaesthesia microsite 

Do pobrania

Tec series Vaporizers Brochure

PDF 1MB
 • Data utworzenia 8/31/2011
 • ID dokumentu DOC0988263