Informacje ogólne

Pokonywanie trudności związanych z wentylacją w trakcie podawania znieczulenia

W dzisiejszych czasach pacjenci są nie tylko coraz starsi i ciężsi, lecz także ryzyko wystąpienia u nich komplikacji, takich jak upośledzenie pracy płuc, jest większe, co może znacząco utrudnić przeprowadzanie nawet najbardziej rutynowych zabiegów. Standardy wentylacji są testowane każdego dnia na oddziałach intensywnej opieki medycznej, gdzie pacjenci w stanie krytycznym potrzebują precyzyjnej i dostosowanej do ich potrzeb wentylacji.

Dlatego też klienci poszukujący respiratorów do sal operacyjnych decydują się na nasze respiratory przeznaczone na oddziały intensywnej opieki medycznej, które wykorzystują technologię podobną do zastosowanej w stanowisku do znieczulania* Engström* z linii respiratorów anestezjologicznych.

Uncompromised ventilation

Flow Power

Flow Power

Zastosowana technologia FLOW POWER to sterowany cyfrowo zawór przepływowy, który zapewnia szybki czas reakcji, podobny do osiąganego w respiratorze stanowiska do znieczulania Engström*, przeznaczonego do użytku na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Technologia cyfrowego sterowania przepływem lub zawory przepływowe umożliwiają lekarzom:  

 • Szybkie osiągnięcie docelowego ciśnienia
 • Zmaksymalizowanie czasu dostępnego na wymianę gazów u różnego typu pacjentów 

Dlatego właśnie we wszystkich naszych aparatach do znieczulania zastosowaliśmy sterowane cyfrowo zawory przepływowe, czyli technologię wykorzystywaną w stanowisku do znieczulania Engström firmy GE, a także innych wiodących respiratorach klasy premium stosowanych na oddziałach intensywnej terapii.

Firma GE wprowadza technologię zaworów przepływowych stosowanych w respiratorach klasy premium, przeznaczonych do użytku na oddziałach intensywnej opieki medycznej we wszystkich swoich aparatach do znieczulania. Standardową cechą aparatów do znieczulania firmy GE jest zastosowanie technologii zapewniającej jedną z najlepszych w branży kinetykę układu oddechowego.  A dzięki stanowisku do znieczulenia Aisys* Carestation* i zastosowanej w nim technologii Et Control i inteligentnej ochronie przed hipoksją w „układzie okrężnym”, w celu uniknięcia nieumyślnego sporządzenia hipoksycznej mieszaniny gazów oddechowych, zarządzanie podawaniem środków znieczulających osiąga nowy, wyższy poziom.

Aparat Aisys jest teraz wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania, aby wspierać lekarzy w zapewnianiu opieki pacjentom poddawanym znieczuleniu: Procedura wspierania mechaniki pracy płuc — możliwość automatycznego dostarczania oddechu o pojemności życiowej i zestaw narzędzi klinicznych pomocnych lekarzowi w otwieraniu zapadniętych płuc.

ICU ventilation in OR

Noworodki

Noworodki

W przypadku noworodków zapewnienie efektywnej wentylacji mechanicznej może być niezwykle trudne. Fizjologia noworodków i bardzo małe rozmiary ich ciał wymagają zapewnienia subtelnej równowagi pomiędzy działaniem aparatu do znieczulania i pracą rozwijających się płuc, a także niezwykłej czułości urządzenia. Aparaty do znieczulania firmy GE umożliwiają:  

 • Ograniczenie problemów dzięki precyzyjnemu dostarczaniu objętości i ciśnienia przy każdym oddechu
 • Ograniczenie uciążliwych alarmów, które mogą wystąpić w przypadku stosowania bezmankietowych rurek intubacyjnych ze skomplikowanymi systemami alarmowymi
 • Lepsze zarządzanie alarmami i wyczuwanie przepływu, dzięki specjalnej funkcji naszego stanowiska do znieczulania Aisys* Carestation*, które zostało dostosowane do potrzeb noworodków i pacjentów pediatrycznych.
Uncompromised neonatal ventilation

CPAP PSV

Wentylacja wspomagana ciśnieniowo CPAP

Stosowanie wentylacji wspomaganej ciśnieniowo u pacjentów oddychających spontanicznie stało się już powszechną praktyką w przypadku znieczulenia ogólnego. Wentylacja wspomagana ciśnieniowo pozwala na:

 • Zwiększenie przepływu wdechowego i usprawnienie dystrybucji gazów
 • Rezygnację z mechanicznej wentylacji pacjenta  

Firma GE dodała do aparatu Aisys* nowy tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniowo: CPAP PSV, dzięki któremu wysokiej jakości wentylacja wspomagana ciśnieniowo, stosowana dotychczas na oddziałach intensywnej opieki medycznej, może zostać wykorzystana na sali operacyjnej. Tryb CPAP PSV umożliwia pacjentowi swobodne oddychanie, a ciśnienie w drogach oddechowych jest utrzymywane na wyższym poziomie niż ciśnienie otoczenia.  W czasie oddechu wspomaganego ciśnieniowo respirator podaje ciśnienie o określonej wartości równej najwyższej wartości CPAP w czasie wdechu pacjenta.Jeżeli u pacjenta wystąpi bezdech, respirator zaspokaja potrzeby oddechowe pacjenta przy wprowadzonej przez lekarza minimalnej częstotliwości oddechów wymuszonych i ciśnieniu wdechowym.

Gdy tylko pacjent jest w stanie ponownie oddychać spontanicznie, wentylacja o minimalnej częstotliwości automatycznie z powrotem przełącza się na tryb CPAP PSV.

CPAP PSV

Vital Capacity and Cycling

Vital Capacity and Cycling

Powszechnie wiadomo, że w czasie znieczulenia ogólnego występuje niedodma i może się utrzymywać w okresie pooperacyjnym, co znacząco przyczynia się do występowania komplikacji pooperacyjnych i zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej 

Typowymi strategiami zapobiegania niedodmie są procedury Vital Capacity i Cycling.

Dotychczas personel medyczny przeprowadzał je ręcznie w trakcie wystąpienia takiego przypadku. W stanowiskach do znieczulania Aisys* i Avance* Carestation* wprowadzono procedury wentylacji dwóch płuc w celu wsparcia personelu medycznego w przeciwdziałaniu niedodmie.

Procedura Vital Capacity automatyzuje ręczne ściskanie i przytrzymywanie worka. Po zakończeniu procedury można zaprogramować PEEP, co może zapobiec występowaniu nawrotów niedodmy.

Cycling to zestaw narzędzi, który umożliwia lekarzowi przygotowanie manewru rekrutacyjnego płuc, aby stopniowo zwiększać i zmniejszać PEEP w konfigurowalnych stopniach w czasie wentylacji mechanicznej, co jest pomocne w otwieraniu zapadniętych dróg oddechowych.

 

1 Br J Anaesth 2003; 91: 61±72. New concepts of atelectasis during general anaesthesia.

Vital capacity and cycling screens

Powiązane materiały

Produkty firmy GE w anestezjologii

Link to Anaesthesia microsite 

Artykuły dotyczące produktu

Anaesthesia Drug Delivery brochure

PDF 2MB
 • Data utworzenia 11/30/2011
 • ID dokumentu DOC1057798

Avance Carestation Technical Spesifications

PDF 206KB
 • Data utworzenia 12/31/2008
 • ID dokumentu DOC0920205