Systemy Holterowskie EKG

Zastosowanie odpowiedniego rozwiązania w odpowiednim czasie pomaga uniknąć wystąpienia nagłej arytmii i może ocalić życie. System ambulatoryjnego monitorowania EKG MARS* pozwala określić, którzy pacjenci znajdują się w grupie najwyższego ryzyka, dając personelowi medycznemu wystarczająco dużo czasu na podjęcie odpowiednich działań.


Powiązane materiały

Ambulatoryjny Holter EKG

Profilaktyka nagłego zgonu sercowego — krok po kroku.

System ambulatoryjnego monitorowania EKG MARS umożliwia pozyskiwanie i zapisywanie danych na temat każdego uderzenia serca pacjenta. Informacje te są następnie komputerowo analizowane za pomocą kompleksowego pakietu algorytmów GE Marquette*. Programy analityczne z rodziny Marquette to złożony zestaw narzędzi do pomiaru łatwych do przeoczenia anomalii, takich jak turbulencja rytmu serca czy naprzemienność załamka T.

Kompleksowa analiza holterowska i algorytmy Marquette zapewniają pewność diagnozy i możliwość podjęcia profilaktycznych kroków ratujących życie.

Dostępny także niezależny system holterowski CardioMem** z rodziny CardioDay stanowi proste, lecz skuteczne rozwiązanie, opracowane szczególnie na potrzeby gabinetów niekardiologicznych.