Systemy do wykonywania badań wysiłkowych

Nasz system do badań wysiłkowych CASE* oferuje niezwykle przydatne narzędzia analityczne i diagnostyczne, znacznie usprawniające procesy akwizycji i przeglądu danych. System ten został opracowany z myślą o możliwościach rozbudowy, aby spełnić wszelkie wymogi dotyczące wydajności i jakości oraz aby zapewnić stabilną pracę placówki i właściwą diagnozę u pacjentów.


Powiązane materiały

System do badań wysiłkowych CASE

Wysiłek gwarantujący lepsze rezultaty.

System do badań wysiłkowych CASE* oferuje sprawdzone możliwości programów do analizy EKG GE Marquette*, tym samym wspomagając podjęcie szybkich i pewnych decyzji terapeutycznych przy ocenie ryzyka kardiologicznego. System CASE poprzez dostęp do precyzyjnych danych wysokiej jakości zapewnia wydajność i dokładność kliniczną w prostej i przejrzystej formie.

Oferowany przez system CASE, kompleksowy pakiet sprawdzonych algorytmów GE Marquette dodatkowo zwiększa możliwości oceny układu krążenia podczas prób wysiłkowych oraz pomaga w wykryciu ryzyka.  Algorytm interpretacji prób wysiłkowych XTI zapewnia automatyczną interpretację badań w jasnej i zwięzłej formie. Ten wyjątkowy, opatentowany algorytm daje dodatkowe możliwość wglądu, wspomagając podjęcie decyzji o odpowiednim leczeniu pacjenta.