Informacje ogólne

System diagnostyczny CardioSoft* v6.7 firmy GE Healthcare to więcej niż tylko program — to kompleksowe rozwiązanie z zakresu akwizycji danych i zarządzania nimi, które przekształci laptop, komputer PC lub sieć w zaawansowany system diagnostyczny.

Dzięki oprogramowaniu CardioSoft możliwa jest akwizycja, analiza, przechowywanie i przesyłanie danych diagnostycznych, a także integracja wielu aspektów opieki i dostosowanie ich do rosnących potrzeb placówki i jej pacjentów.

Zalety

Lepszy i szybszy dostęp do informacji diagnostycznych. 

 • Program CardioSoft umożliwia połączenie z szeroką gamą urządzeń do badań kardiologicznych w celu uzyskania wiarygodnych i precyzyjnych danych wymaganych do właściwej diagnostyki.
 • Łatwa akwizycja, analiza, przechowywanie i przesyłanie wyników spoczynkowego EKG, prób wysiłkowych, ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tetniczego krwi i spirometrii.
 • Precyzyjne i wiarygodne dane i pewność diagnostyczna gwarantowane przez programy do analizy EKG z rodziny Marquette*.
 • Bogactwo możliwości analizy danych i sprawny przebieg pracy. Możliwość szybkiego przeglądu wszystkich raportów gwarantuje pełny i natychmiastowy dostęp do informacji diagnostycznych.    

Integracja wielu aspektów opieki nad pacjentem.    

 • Łatwy dostęp do danych pacjenta poprzez sieć CardioSoft.
 • Możliwości szybkiego przeglądu danych i fakturowania dzięki funkcji eksportu danych do systemów EMR, PACS lub szpitalnego systemu informacji kardiologicznej MUSE*.    

Uniwersalne rozwiązania informatyczne z opcjami rozbudowy. 

 • Jedna wspólna platforma danych gwarantuje łatwość użytkowania, szybką i pewną diagnostykę oraz lepsze rezultaty. 
 • Oprogramowanie CardioSoft zapewnia infrastrukturę informatyczną, którą można rozbudowywać wraz z rozwojem placówki.     

Całodobowa pomoc techniczna. 

 • Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu specjaliści z działu pomocy technicznej firmy GE Healthcare są w stanie zapewnić pomoc w instalacji i konfiguracji systemu, integracji ze standardem HL7, aktualizacji i wielu innych czynnościach. 
 • W planie usług wdrożeniowych systemu uwzględnia się rozwój placówki i jej rosnące potrzeby.
 • Usługi aktualizacji systemu gwarantują pełną spójność i integralność danych bez naruszania poufności danych pacjentów.
 • Dzięki usłudze InSite* możliwe jest nawiązanie bezpośredniego, szyfrowanego połączenia internetowego między systemem CardioSoft a naszymi specjalistami pomocy technicznej, co pozwala uzyskać zdalną pomoc poprzez bezpieczny dostęp do komputera.

Technologia

Otwarta architektura systemowa. 

 • Firma GE Healthcare korzysta z powszechnie stosowanych protokołów telekomunikacyjnych, m.in. HL7, Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie, DICOM), DICOM Modality Worklist, XML i TCP/IP. 
 • Oprogramowanie CardioSoft zgodne jest z następującymi systemami: Windows® XP Professional, Windows 7, Windows Server oraz Citrix. 

Praca samodzielna i w obrębie sieci. 

 • System może pracować jako samodzielny moduł lub część sieci lokalnej (LAN), współpracując z wieloma stacjami do akwizycji i edycji danych.    

Pewność bezpieczeństwa i zgodności z normami. 

 • Oprogramowanie CardioSoft zapewnia bezpieczeństwo danych, systemu i inwestycji za pomocą złożonych narzędzi ochrony. 
 • Zaawansowane możliwości łączności w sieci LAN z funkcjami takimi jak limit czasu połączeń i logowanie optymalizują pobór energii i redukują zużycie systemu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo serwera. 
 • Program CardioSoft współpracuje z systemami Citrix® oraz z innymi tradycyjnymi środowiskami obsługującymi funkcje kontroli dostępu i uprawnień.    

Łatwy dostęp do informacji. 

 • Pełny dostęp do nieprzetworzonych danych badań w celu ich przejrzenia i ponownej analizy. Dane pacjenta z wcześniejszych badań mogą zostać w szybki sposób wyświetlone na ekranie, co umożliwia ocenę stanu zdrowia. 
 • Informacje o badaniach kardiologicznych i płucnych mogą być zapisywane w jednej bazie danych, a następnie w szybki sposób odczytywane poprzez bezpośrednie połączenie z systemem EMR. 
 • Standard DICOM Modality Worklist obsługuje dwukierunkową wymianę informacji i możliwość jednoczesnego przeglądania obrazów i danych EKG na stacji PACS, co skraca czas przeglądu danych z badań powiązanych. 
 • Wyświetlane mediany podczas przeglądu po badaniu pozwalają z większą dokładnością ocenić zmiany zespołów QRS w funkcji czasu, a także pozwalają zaobserwować stopniowe zmiany w obrębie całego badania. 

Sieć CardioSoft umożliwia zdalny dostęp do raportów z badań spoczynkowego EKG, spirometrii, prób wysiłkowych oraz ambulatoryjnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Raporty z dowolnego systemu dostępne są do natychmiastowego odczytu.

Specyfikacja

CardioSoft — gwarancja najwyższej jakości klinicznej. 

Poniższe narzędzia diagnostyczne najwyższej klasy pozwalają podejmować pewne i precyzyjne decyzje kliniczne oraz pomagają skupić się na potrzebach placówki i pacjentów:

 • Moduł spoczynkowego EKG w systemie CardioSoft, zawiera sprawdzony i uznany program do analizy EKG Marquette 12SL* firmy GE, który oferuje następujące funkcje: 
  • ACI-TIPI i kryteria zależne od płci, 
  • analizę 12SL z uwzględnieniem prawej komory serca
  • szeregowe przedstawienie krzywych EKG.
 • Moduł prób wysiłkowych CardioSoft wyposażony jest w algorytm interpretacji prób wysiłkowych (XTI) informujący o wartościach krytycznych i umożliwiający postawienie właściwej i szybkiej diagnozy.
 • Algorytmy przewidywania ryzyka, w tym naprzemienność załamka T (MMA) i normalizacja częstości akcji serca, pomagają w rozpoznaniu ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego u pacjentów.
 • Nowa funkcja histerezy ST/HR, zawarta w module prób wysiłkowych CardioSoft, pozwala uzyskać większą dokładność1 podczas wykrywania choroby wieńcowej u kobiet i umożliwia dobranie najwłaściwszej terapii.


1Svart K. i in. Rozpoznawanie choroby niedokrwiennej serca u kobiet poprzez analzę histerezy ST/HR w teście wysiłkowym, The Finnish Cardiovascular Study”, Int J Cardiol (2008), doi:10,1016/j.ijcard.2008,11.038.


Powiązane materiały

Do pobrania