Informacje ogólne

System oceny układu krążenia CASE v6.7 przeznaczony do prób wysiłkowych gwarantuje wysoką wydajność.  

Nowatorskie algorytmy pozwalają w łatwy sposób ocenić pracę układu krążenia podczas wysiłku i gwarantują pewność diagnostyczną. System CASE łączy w sobie zaawansowane funkcje komunikacji i łączności z siecią, zapewniając maksymalną wydajność placówki.

Zalety

Sprawdzona jakość kliniczna.

 • Łatwa ocena pracy układu krążenia podczas wysiłku. 

 • Nowatorskie algorytmy gwarantujące pewność diagnostyczną.   

Maksymalna wydajność i większa produktywność. 

 • System CASE można podłączyć do sieci lokalnej (LAN) i za jej pośrednictwem przesłać dane pacjenta i wyniki badań do centralnej bazy danych. 

 • Lekarze są w stanie w sposób zdalny dokonać przeglądu, edycji i wydruku danych, dzięki czemu personel przeprowadzający próby wysiłkowe może skupić się na badaniach.

Rozszerzone opcje łączności z siecią. 

 • Możliwość połączenia z systemami EMR, PACS czy systemem informacji kardiologicznej MUSE* pozwala jeszcze bardziej usprawnić elektroniczny przebieg pracy. 

 • Nasz system jest w pełni dostosowywany do potrzeb danego klienta, bez względu na to czy korzysta on w danej chwili z jednego systemu, kilku stacji roboczych, czy też pełnego pakietu rozwiązań dla placówek medycznych.  

Technologia

Rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb.

System CASE oparty jest na platformie informatycznej łączącej zaawansowane funkcje komunikacji i łączności sieciowej z opcjami ochrony danych, zapewniając wydajność godną zaufania. Rozwiązania oferowane przez system CASE są w pełni dostosowywane do wszystkich potrzeb z zakresu wydajności i produktywności danej placówki.  

 • Opcje dla stacji samodzielnych, sieciowych i pracujących w ramach pakietu rozwiązań dla placówek medycznych: w tych środowiskach system CASE może zostać skonfigurowany tak, aby zapewnić jak najwydajniejszą i najsprawniejszą pracę w oparciu o potrzeby kliniczne i informatyczne danej placówki. 

 • Opcje łączności z siecią systemu CASE: System CASE można podłączyć do sieci LAN, zapewniając sobie jeszcze większą wydajność pracy. Instalując klienta programu CardioSoft* na komputerze PC, można utworzyć stację roboczą do zdalnego przeglądania, edytowania i drukowania danych z prób wysiłkowych, zachowując system CASE na potrzeby samych badań.    

Otwarta architektura systemowa 

Firma GE Healthcare korzysta z powszechnie stosowanych protokołów telekomunikacyjnych, m.in. HL7, Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie, DICOM), XML i TCP/IP. 

 • Standard DICOM Modality Worklist obsługuje dwukierunkową wymianę informacji i możliwość jednoczesnego przeglądania obrazów i danych EKG, co skraca czas analizy badań przeprowadzonych dwiema metodami. 

 • Funkcja przeglądania danych za pośrednictwem sieci pozwala na internetowy dostęp do raportów z badań z dowolnego miejsca. Przywileje dostępu kontrolowane są przez dział informatyczny danej placówki, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo danych. 

 • Komputerowe stacje robocze mogą zostać łatwo podłączone w celu zwiększenia wydajności procesów edytowania i zatwierdzania raportów. W ramach rozwoju infrastruktury możliwe jest podłączenie dodatkowych stacji roboczych, co zapewnia dostęp do kilku systemów CASE jednocześnie.     

Bezpieczeństwo i zgodność z normami 

 • Oprogramowanie CASE gwarantuje ochronę danych i systemu dzięki wielopoziomowym konfiguracjom logowania i haseł.  

Szerokie możliwości eksportu 

 • Funkcje eksportu w formacie PDF, Microsoft® Word, Excel® lub XML ułatwiają przesyłanie danych.

 • Nazwa pliku PDF może zostać wygenerowana automatycznie w oparciu o dane demograficzne pacjenta, co zapewnia spójność z kartoteką w systemach EMR i HIS.     

Usługi pomocy technicznej

Specjaliści z działu pomocy technicznej firmy GE Healthcare zapewniają pomoc w następujących kwestiach: 

 • instalacja,

 • konfiguracja systemu,

 • integracja ze standardem HL7,

 • aktualizacja.

Pomoc techniczna udzielana jest zdalnie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Przetwarzanie sygnału 

 • Częstotliwość analizy EKG: 500 Hz

 • Pomiary odcinka ST: Amplitudy ST, nachylenie, całka, wskaźnik, nachylenie ST/HR, pętle ST/HR, wskaźnik ST/HR do 15 odprowadzeń

 • Punkty E, J i dalsze: Wyznaczane ręcznie lub komputerowo.

 • Przetwarzanie sygnału: Technika przyrostowej aktualizacji średniej 

 • Korekcja linii izoelektrycznej: Filtr FRF (Finite Residual Filter) i/lub Cubic Spline

 • Wykrywanie zespołu QRS i analiza sygnału EKG: Automatyczny lub ręczny wybór odprowadzeń

 • Sygnał EKG: EKG/QRS w czasie rzeczywistym z synchronizacją sygnał/TTL

 • Częstość akcji serca: Automatyczne wykrywanie, dokumentowanie i notowanie arytmii, widok całego badania EKG, zapis EKG z każdego uderzenia i przegląd zdarzeń

 • Ponowna analiza: Pomiary średnich przeprowadzane po badaniu na podstawie wyznaczonych punktów E, J i dalszych, interpretacja wyników za pomocą programu Marquette* 12SL* do analizy EKG spoczynkowego u dorosłych i dzieci (opcja)

 • Dodatkowe funkcje EKG: Interpretacja prób wysiłkowych XTI i wektokardiografia (15 odprowadzeń)

Akwizycja danych 

 • Technologia: Aktywny, 14-kanałowy moduł akwizycji typu BF z nieuziemionym izolowanym zasilaniem i z wbudowaną funkcją wykrycia odłączenia odprowadzeń i pomiaru impedancji przy ich przygotowywaniu

 • Częstotliwość próbkowania: Próbkowanie nadmiarowe przy 4000 Hz

 • Zakres dynamiczny: 320 mV, ± 10 mV, sygnał nałożony na przesunięcie DC ± 150 mV 

 • Rozdzielczość: 4,88 μV/LSB przy 500 Hz

 • Szum: Szum między wierzchołkami < 15 μV w paśmie od 0,01 do 150 Hz (-3 dB)

 • Charakterystyka częstotliwościowa: -3 dB, wyświetlacz i rejestrator

 • Filtr górnoprzepustowy 0,01 (lub 0,05 Hz w specjalnych przypadkach) z kontrolą przesunięcia DC

 • Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz (opcje do wyboru)

 • Filtr liniowy: Filtr pasmowo-zaporowy 50,0 lub 60,0 Hz (opcje do wyboru)

 • Korekcja linii izoelektrycznej: Algorytm Cubic Spline

 • Korekcja linii izoelektrycznej/artefaktów: Filtr FRF (Finite Residual Filter)

 • Tłumienie sygnałów synfazowych: > 140 dB (123 dB z wyłączonym filtrem AC)

 • Impedancja wejściowa: >10 MΩ przy 10 Hz, ochrona przed wyładowaniami defibrylacyjnymi

 • Prąd upływu pacjenta < 10 μA

 • Detekcja stymulacji: Prostopadła na odprowadzeniach LA, LL i V6; 750 μV przy 50 μs

Opcje komunikacji/przechowywania danych 

 • Sieć MUSE obsługująca funkcje przeglądania i drukowania odzyskanych danych systemu MUSE

 • Pamięć lokalna: Dysk twardy o pojemności 40 GB przechowujący pełne zapisy EKG i wyniki badań

 • Funkcje eksportu raportów końcowych w formacie PDF z użyciem automatycznych protokołów nadających nazwy, także obsługa formatów Microsoft® Word i Excel 

 • Eksport określonych danych w formacie XML

 • Serwer sieciowy CASE* z obsługą stacji roboczych do edycji danych

 • System operacyjny Windows® XP

Wyświetlacz 

 • Typ wyświetlacza: LCD (ekran płaski)

 • Wyświetlana rozdzielczość (minimalna): LCD-1280 x 1024

 • Rozmiar wyświetlacza: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o przekątnej 19'' (48 cm)

 • Monitorowane odprowadzenia: 3, 6, 12 lub 15 

 • Wyświetlane odprowadzenia: Łącznie na ekranie 3, 6, 12 lub 15 

 • Format wyświetlania: 3 krzywe, 3 krzywe + średnie, 3 krzywe + trendy, 6 krzywych, 4 x 2,5 + 1 krzywa, 2 x 6

 • Szybkość wyświetlania: 25, 50 mm/s

 • Czułość wyświetlania/wzmocnienie 2,5, 5, 10, 20 mm/mV

 • Wyświetlane funkcje życiowe: Częstość akcji serca, docelowa częstość akcji serca, ciśnienie tetnicze krwi, czas wysiłku, czas etapu, czas fazy, protokół, szybkość, stopień, wartość w watach, METS, RRP i SpO2 (możliwość konfiguracji)

 • Wyświetlane dane: średnie/zarejestrowane zespoły ST, arytmie, liczba ektopowych pobudzeń komorowych/min, krzywe od 3 do 12 odprowadzeń, test odprowadzeń piersiowych i 12 odprowadzeń, obraz pionowy, trendy, podsumowanie tabelaryczne, zapisane rejestracje EKG, interpretacja, pora dnia, nazwisko pacjenta, komunikaty ostrzegawcze i monity  

Parametry fizyczne 

 • Wysokość: 148 cm, bez monitora (wyświetlacz LCD obracany w pionie i poziomie w celu uzyskania optymalnego kąta widzenia)

 • Szerokość: 62 cm bez tacki na papier

 • Głębokość: 75 cm 

 • Waga: 68 kg, bez monitora


Powiązane materiały

Do pobrania