EKG spoczynkowe

Aparaty do badań spoczynkowego EKG z naszej oferty zostały opracowane specjalnie z myślą o dokładności klinicznej. Zapewniają dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi analizy danych i zwiększają zaufanie diagnostyczne.. Nasze aparaty do pomiaru spoczynkowego EKG są idealnie dostosowane do najróżniejszych potrzeb pacjentów i wszelkiego typu zastosowań klinicznych.


Więcej informacji

MAC* Aparat do analizy spoczynkowego EKG

Wysokiej jakości narzędzia elektrokardiograficzne w służbie klinicznej dokładności. Przyszłość zaawansowanej technologii elektrokardiograficznej zaczyna się od innowacji. Od 1965 roku firma GE Healthcare rozwija technologię diagnostyki kardiologicznej, pomagając lekarzom w zapewnieniu najwyższej jakości usług medycznych. Dziś nasza oferta aparatów do badań spoczynkowego EKG, to gwarancja dokładności klinicznej i dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi do analizy danych. Umożliwia to lekarzom przeprowadzanie właściwej i pewnej diagnostyki oraz osiąganie lepszych rezultatów leczenia w różnych grupach pacjentów, zarówno w środowisku szpitalnym, jak i w gabinecie lekarskim.

Aparaty EKG z rodziny MAC, dzięki zastosowaniu programu Marquette* Hookup Advisor pozwalają uzyskać wysokiej jakości sygnał EKG oraz dostarczają informacji w przypadku niskiej jakości krzywych rejestrowanych w trakcie zapisu. Program do analizy EKG Marquette 12SL firmy GE oferuje dostęp do sprawdzonych algorytmów, m.in. ACI-TIPI oraz interpretacji według kryterium płci. Nowe funkcje w aparacie MAC 5500 HD to możliwość detekcji impuslów stymulatora wysokiej rozdzielczości, analiza ACS (Acute Coronary Syndrom) oraz analiza wartości krytycznych definiowanych przez użytkownika.