Informacje ogólne

Wykrywanie trudno zauważalnych problemów kardiologicznych dzięki programowi do analizy HRT firmy GE Healthcare. To niezwykle przydatne narządzie diagnostyczne mierzy i porównuje tętno przed i po przedwczesnym skurczu komorowym. Dane z tych porównań używane są następnie do określania stanu autonomicznego układu nerwowego i sercowo-naczyniowego, informując o kondycji kardiologicznej pacjenta.

Program do analizy HRT stanowi część pakietu narzędzi diagnostycznych wspomagających opiekę nad pacjentami kardiologicznymi. Jest on dostępny w systemie MARS* i systemie analizy holterowskiej CardioDay**.


**Wszelkie znaki towarowe innych firm są ich prawowitą własnością

Zalety

Program do analizy HRT oferuje łatwość obsługi i gwarantuje wysoką jakość opieki klinicznej:

  • Wizualizacja danych używanych do obliczeń HRT
  • Łatwość użytkowania; ustawienia domyślne zawierają odnośniki do bieżących zaleceń literatury medycznej
  • Kryteria dostosowywane do użytkownika

Jednoczesne stosowanie programu HRT wraz z analizami QT, naprzemienności załamka T (TWA) i zmienności rytmu zatokowego (HRV) pozwalają uzyskać kompleksowy ogląd stanu pacjenta i lepiej ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń. Pozwala to na:

  • Usprawnienie procedur monitorowania, diagnozowania i leczenia kardiologicznego
  • Uzyskanie lepszych rezultatów
  • Zmianę ogólnego podejścia do opieki kardiologicznej

Powiązane materiały

Do pobrania