Diagnositc ECG cardiosoft laptop.

Rozwiązania diagnostyczne obsługiwane w komputerach PC

CardioSoft* to oprogramowanie do zarządzania danymi i wynikami badań, które przekształci komputer klasy PC w złożony system pozyskiwania i analizy danych kardiologicznych. Oprogramowanie CS pozwala usprawnić przebieg pracy poprzez wydajne zapisywanie wszystkich danych pacjentów i wyników badań w formie elektronicznej na biurowym komputerze PC lub w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR).

Produkty


Powiązane materiały

Rozwiązania diagnostyczne obsługiwane w komputerach PC

Przekształcanie danych we właściwą i pewną diagnozę.

Oprogramowanie CardioSoft* do zarządzania danymi i wynikami badań przekształci komputer klasy PC w złożony system pozyskiwania i analizy danych kardiologicznych. Oprogramowanie CardioSoft* pozwala usprawnić przebieg pracy poprzez wydajne zapisywanie wszystkich danych pacjentów i wyników badań w formie elektronicznej na biurowym komputerze PC lub w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR). CardioSoft* jest w pełni skalowalny i pozwala pozyskiwać wyniki prób wysiłkowych, ambulatoryjnych pomiarów ciśnienia tetniczego krwi, badań spirometrycznych jak również spoczynkowych pomiarów EKG i ich krzywych. Jest to pakiet niezbędnych narzędzi gwarantujących szybką i dokładną analizę oraz dostęp do niezbędnych informacji, a tym samym pozwalający zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę.

Diagnositc ECG cardiosoft laptop.