Cardiology information system monitor.

System zarządzania danymi kardiologicznymi

System informacji kardiologicznej MUSE* umożliwia integrację i usprawnienie przepływu informacji kardiologicznych oraz zarządzanie nimi, dzięki czemu procesy przesyłania, dystrybucji i analizy danych przebiegają znacznie szybciej. System zapewnia lekarzom dostęp do informacji EKG pacjentów, jednocześnie usprawniając cały przebieg pracy. Pozwala to podejmować kompetentne decyzje i zapewnić wysoki poziom opieki nad pacjentem.


Powiązane materiały

System informacji kardiologicznej MUSE

Zarządzanie danymi w celu uzyskania lepszych rezultatów.

System informacji kardiologicznej MUSE to więcej niż zwykły system zarządzania bazami danych: możliwe jest nawiązanie połączenia z aparatami do pomiaru spoczynkowego i wysiłkowego EKG, a także EKG metodą Holtera. System MUSE umożliwia integrację i usprawnienie przepływu informacji kardiologicznych oraz zarządzanie nimi, dzięki czemu procesy przesyłania, dystrybucji i analizy danych przebiegają znacznie szybciej. Najnowsza wersja systemu MUSE w połączeniu z aparatem MAC* 5500 HD gwarantuje sprawny przebieg pracy na oddziałach ratunkowych, a także umożliwia wprowadzanie adnotacji dotyczących stymulatorów serca u pacjentów.

System MUSE usprawnia także procesy administrowania placówką. Udoskonalone procesy fakturowania pomagają w rejestrowaniu przychodów. Obustronna komunikacja pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS), elektroniczną dokumentacją medyczną (EMR) a aparatami EKG usprawnia przebieg pracy w obrębie placówki i zapewnia większą wydajność i szybszy proces raportowania. Specjalny zespół ekspertów, gotowych w każdej chwili udzielić rad na temat uzyskania maksymalnej wartości z inwestycji, wspiera utrzymanie systemu.