Informacje ogólne

Dostęp do danych dostosowany do Twojego trybu pracy.

Aplikacja CV Web 3.0 zapewnia lekarzom zdalny dostęp do danych EKG w systemie MUSE* z dowolnego miejsca.  Dostęp obejmuje wszystkie funkcje EKG bez konieczności korzystania z tradycyjnej stacji roboczej. Aplikacja CV Web 3.0 jest bezpiecznym narzędziem sieciowym, dzięki czemu administratorzy działów IT nie mają problemów z jej wdrożeniem.

Co więcej, aplikację CV Web można skonfigurować w taki sposób, aby użytkownik miał dostęp do uproszczonych funkcji EKG systemu MUSE bezpośrednio z poziomu systemu EMR.

Aplikacja CV Web 3.0 to kolejne narzędzie stworzone przez firmę GE Healthcare z myślą o wspieraniu lekarzy w podnoszeniu produktywności badań EKG.

Wygodny przebieg pracy

W pracy lekarza każda minuta jest ważna. Lekarze powinni dysponować dostępem do pełnego zakresu funkcji EKG niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdują. Aplikacja CV Web 3.0 zapewnia możliwości uproszczonej i usprawnionej pracy z danymi EKG, dzięki czemu lekarze mogą skupić się na pacjencie. Wystarczy posiadać bezpieczne połączenie sieciowe na komputerze lub urządzeniu iPad**.

 • Zdalny dostęp do danych badań pacjentów zaraz po ich przesłaniu do systemu MUSE.

 • Możliwości przeglądania, edytowania, zatwierdzania i przesyłania wyników badań spoczynkowych, wysiłkowych i badań metodą Holtera za pośrednictwem sieci intranetowej placówki.

 • Możliwość uzyskania dostępu do danych badania pacjenta lub skrzynki odbiorczej w systemie MUSE bezpośrednio z poziomu systemu EMR.

 • Przeglądanie wyników poprzednich badań EKG za jednym kliknięciem.

 • Wykorzystanie aplikacji CV Web 3.0 do przeglądania dokumentacji pacjenta z różnych placówek, dzięki czemu można uzyskać kompleksowe informacje.

Bezproblemowa łączność

Administratorzy działów IT w placówkach medycznych poszukują wydajnych rozwiązań umożliwiających usprawnienie przebiegu pracy przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów. Jako narzędzie sieciowe aplikacja CV Web usprawnia przebieg pracy, umożliwiając lekarzom uzyskiwanie zdalnego dostępu do danych EKG w systemie MUSE. Współpraca aplikacji CV Web 3.0 z systemem EMR placówki jest bezproblemowa — wdrożenie i obsługa nie wymagają wysiłku, a sama aplikacja działa zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych pacjentów.

Łączność sieciowa

 • Zdalny dostęp do danych EKG w systemie MUSE, jak również możliwość edytowania, zatwierdzania i przesyłania wyników.

 • Kompatybilność z różnymi przeglądarkami — aplikacja dopuszczona do użytku na komputerach lub urządzeniu iPad.

 • Brak wymogów w zakresie dodatkowego sprzętu, takiego jak serwer Citrix.

Bezpieczeństwo

 • Dostęp za pośrednictwem sieci intranetowej i sieci VPN placówki.

 • Konieczność autoryzacji użytkownika za pomocą danych logowania systemu MUSE w przypadku funkcji edycji.

 • Identyfikowalność danych w obrębie całego systemu i zaawansowane funkcje ich rejestrowania na potrzeby kontroli.

 • Dane pacjenta nie są zawierane w łączu URL ani zapisywane na urządzeniu wykorzystywanym do ich przeglądania.


Powiązane materiały

Zastrzeżenie