Informacje ogólne

Aby możliwe było dokonanie precyzyjnej oceny kardiologicznej, niezbędna jest bezproblemowa łączność w całej sieci szpitalnej: połączenie wielu urządzeń, łączność z systemami HIS i EMR oraz przyspieszenie przepływu danych z EKG z zachowaniem wydajności diagnostycznej.

System informacji kardiologicznej MUSE* zapewnia łatwą kontrolę przebiegu pracy na oddziale kardiologicznym, pozwalając usprawnić przepływ danych, uprościć gromadzenie danych demograficznych i oszczędzić czas

Zalety

Kluczem do lepszego przebiegu pracy jest zapewnienie lekarzowi dostępu do danych.

System informacji kardiologicznej MUSE* funkcjonuje jak węzeł komunikacyjny oddziału kardiologicznego, oferując następujące możliwości: 

 • Sterowanie i zarządzanie przepływem informacji kardiologicznych.

 • Zapewnianie dostępu do danych.

 • Usprawnienie przebiegu pracy.

 • Odbieranie danych EKG z urządzenia do ich pozyskiwania. Wykonywanie seryjnych porównań.

 • Analiza i interpretacja danych za pomocą sprawdzonych programów Marquette.

 • Przesyłanie wyników i uzyskiwanie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

Funkcje, które przyspieszają przebieg pracy bez utraty jakości danych: 

 • Łączność w obrębie placówki pomiędzy urządzeniami firmy GE i urządzeniami innych firm. 

 • Poprawa spójności danych we wszystkich rejestrach elektronicznych dzięki opcjom interfejsu HL7 do przesyłania danych dotyczących przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ADT), zleceń, numerów wizyt, wyników w postaci krzywych i fakturowania transakcji.

 • Wyświetlacz zapewniający dostęp do danych demograficznych, interpretacji oraz historii kardiologicznej pacjenta – wszystko za jednym kliknięciem. 

 • Zaawansowane narzędzia diagnostyczne usprawniające analizę, interpretację i edycję danych.

Przyspieszenie procesu analizy danych EKG i usprawnienie przebiegu opieki nad pacjentem. 

 • Zapewnienie lekarzom szybkiego dostępu do danych na temat EKG spoczynkowego, testów wysiłkowych, wyników badań metodą Holtera, a także przesyłanie danych pacjenta w ramach całego cyklu opieki. 

 • Zapewnienie dostępności EKG przed operacją i redukcja kosztów.

 • Podejmowanie szybkich, trafnych decyzji w każdym miejscu opieki nad pacjentem. 

 • Zwiększenie produktywności dzięki możliwości szybkiego zdalnego przeglądu danych klinicznych za pośrednictwem sieci LAN lub WAN. 

 • Szybki przegląd danych przez lekarza z dowolnego miejsca w celu wyświetlenia, edycji, potwierdzenia EKG, danych z badania wysiłkowego i badania metodą Holtera.

 • Zwiększenie dokładności danych dzięki rozszerzonemu dostępowi do nich, umożliwiające usprawnienie obsługi pacjentów i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania danych ręcznie, co pozwala ograniczyć liczbę błędów.

Technologia

Wyznaczanie standardu dzięki otwartej architekturze systemu

System MUSE to zintegrowane technologicznie rozwiązanie, które łączy wydajność informatyczną, której potrzebujesz, z wysoką jakością pracy klinicznej, której oczekują lekarze.

Zgodność ze standardem Health Level Seven (HL7): System MUSE* jest zgodny z interfejsem ODBC (Open Database Compliant) i wykorzystuje uznane standardy wymiany danych, komunikacji i bezpieczeństwa, w tym serwer Microsoft SQL i interfejsy HL7.

Łączność z urządzeniami innych producentów: W systemie MUSE do importowania i eksportowania danych innych producentów wykorzystywane są interfejsy XML, dzięki czemu dotychczas stosowane systemy EKG firmy GE Healthcare i innych producentów mogą zachować pełną funkcjonalność.

Połączenie z systemami HIS/EMR innych dostawców: System MUSE umożliwia pełną integrację z systemami HIS i EMR dzięki obsłudze ponad 925 różnych interfejsów dostawców systemów HIS/EMR. 

 • Ograniczenie liczby błędów podczas wprowadzania danych dzięki zautomatyzowanemu scalaniu i aktualizowaniu danych demograficznych pacjenta.

 • Usprawnienie przebiegu pracy administracyjnej i fakturowania dzięki efektywnemu przesyłaniu danych partiami. 

 • Łączność bezprzewodowa, która zwiększa efektywność przebiegu pracy w każdym miejscu opieki, zapewniając wysoką jakość pracy klinicznej oraz zwiększenie wydajności.

Optymalizacja infrastruktury: W ostatnich latach coraz ważniejsza stała się ochrona infrastruktury informatycznej i danych placówek medycznych w razie awarii. System MUSE obsługuje czołowe rozwiązania stosowane w branży, które umożliwiają ochronę systemu i obniżenie kosztów. System MUSE może funkcjonować jako maszyna wirtualna w systemie VMware** lub systemie równoważnym na potrzeby optymalizacji infrastruktury, zarządzania cyklem eksploatacji i usuwania awarii.

Skalowalność infrastruktury informatycznej: Zaplanuj i wdróż system, który umożliwi maksymalizację zasobów, a jednocześnie zwiększy efektywność klinicznego i administracyjnego przebiegu pracy. W miarę rozwoju placówki możemy pomóc w przekształceniu go w bardziej złożony system bez utraty danych.

Łączność dwukierunkowa: Dane są przesyłane za pomocą standardu HL7 w przypadku integracji systemów HIS i EMR z urządzeniami do diagnostyki kardiologicznej poprzez system MUSE.

Elastyczny i bezpieczny dostęp do danych: Narzędzie MUSE EveryWARE umożliwia lekarzom wyświetlanie, edytowanie i zatwierdzanie danych EKG, danych z badań wysiłkowych i badań metodą Holtera w sposób bezprzewodowy z dowolnego miejsca, co pozwala zwiększyć efektywność pracy w placówce.

Obsługa zaawansowanej analizy EKG: Sprawdzone algorytmy Marquette 12SL* stanowią uzupełnienie doświadczenia klinicznego.