Informacje ogólne

Stworzony z myślą o klinicystyce, niezawodny technicznie


System MUSE™ v9 przenosi kardiologiczne systemy informatyczne na zupełnie nowy poziom dzięki wszechstronnym narzędziom łączności, inteligentniejszemu zarządzaniu przebiegiem pracy, lepszej ochronie danych i zwiększonej poufności. Celem nowych funkcji i aktualizacji systemu MUSE jest usprawnienie wszystkich aspektów opieki kardiologicznej — dla kardiologów, administratorów IT oraz pacjentów.

System MUSE v9 łączy najnowsze osiągnięcia medycyny klinicznej i technologii informatycznej…

 • Pomaga przyśpieszyć proces decyzyjny dzięki narzędziom do pomiarów i analizy wspierającym opiekę kardiologiczną
 • Stanowi pomost komunikacyjny między producentami, urządzeniami, klinikami, szpitalami i różnymi obszarami opieki medycznej a Twoją organizacją
 • Zapewnia bezpieczeństwo danych, a jednocześnie łatwy do nich dostęp
 • Maksymalizuje korzyści kliniczne systemu MUSE i korzysta z dotychczasowych urządzeń
 • Integruje się z usługą Active Directory, systemami HIS, EMR i Rejestrowania/Audytu, dzięki czemu centralizuje uwierzytelnianie i logowanie użytkowników oraz zwiększa możliwości w zakresie audytu
 • Zapewnia łączność z systemem DICOM, umożliwiając pozyskiwanie danych, komunikację i przechowywanie danych na różnych platformach, w tym VNA (ang. Vendor Neutral Archive)
 • Zapewnia elastyczny przebieg pracy podczas akwizycji danych, obsługi kodów kreskowych na potrzeby przyjęć/wypisów/przenoszenia, a także pobierania zaleceń, co zmniejsza prawdopodobieństwo błęduFunkcje łączności

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji.

System MUSE v9 ma z założenia stanowić pomost komunikacyjny między producentami, urządzeniami, klinikami, szpitalami i różnymi obszarami opieki medycznej a Twoją organizacją. Umożliwia to maksymalizację korzyści klinicznych płynących ze stosowania systemu MUSE i stanowi punkt wspólny inwestycji z zakresu kardiologii diagnostycznej.

MUSE eDoc Connect to otwarte i bezpośrednie rozwiązanie dla różnych metod obrazowania i urządzeń różnych producentów.
• Prosta integracja z technologiami niepochodzącymi od firmy GE
• Bezpośrednia łączność umożliwiająca odbiór i przechowywanie sprawozdań z innych urządzeń podłączonych do sieci, takich jak urządzenia do prób wysiłkowych, elektrokardiografy, urządzenia noszone na ciele, urządzenia badające czynność płuc i wiele innych
• Dane pacjenta i wyniki kliniczne dostępne w pojedynczym widoku
• Wbudowany interfejs eliminuje uciążliwą konieczność utrzymywania kolejnego interfejsu przez dział IT

MUSE DICOM Connect zapewnia bezpośrednie połączenie między systemami do akwizycji danych spoczynkowego EKG a systemami opartymi na protokole DICOM, np. EMR, PACS i RIS.
• System MUSE otrzymuje listy robocze DICOM** danego urządzenia i konwertuje je w celu usprawnienia przebiegu pracy z danymi spoczynkowego EKG na oddziale kardiologicznym
• Umożliwia udostępnianie kluczowych danych stacji roboczej do obrazowania/radiologii w celu zwiększenia szybkości i dokładności diagnozy kardiologicznej
• Umożliwia prowadzenie specjalistycznego systemu do diagnostyki EKG, aby można było edytować, potwierdzać i przekierowywać wyniki EKG bez zakłócania przebiegu pracy
•Pozwala na wysyłanie wyników spoczynkowego EKG w formacie DICOM do systemu PACS lub VNA (ang. Vendor Neutral Archive) na żądanie
Bezpieczeństwo i kontrola

Zwiększona prywatność i bezpieczeństwo systemu

W dzisiejszym nieprzewidywalnym i złożonym środowisku pracy personel medyczny musi zapewniać integralność systemu i zgodność z przepisami prawnymi.

MUSE A/D Connect
• Zapewnia integrację z rozwiązaniami opartymi na usłudze Active Directory dla prostej i bezpiecznej procedury logowania
• Umożliwia każdemu uwierzytelnionemu użytkownikowi posiadanie pojedynczego loginu na poziomie organizacji
• Ustanawia scentralizowaną procedurę aktywacji/dezaktywacji, którą można skonfigurować tak, aby za konto użytkownika służyła grupa LDAP, lub wykorzystać istniejące funkcje, aby utworzyć użytkowników systemu MUSE
• Eliminuje potrzebę utrzymywania przez administratorów osobnych nazw użytkowników i haseł dla systemu MUSE
• Pomaga zaoszczędzić czas i uprościć zabezpieczenia infrastruktury IT, zarządzanie kontami użytkowników oraz administrowanie siecią szpitala

Kontrola i rejestrowanie danych
Usprawnione narzędzia do kontroli i rejestrowania danych dostępne w systemie MUSE są kluczowe do poprawy zgodności z przepisami i jakości pracy.
• Bogaty w funkcje składnik systemu do wykonywania audytów śledzi, kto i kiedy wyszukiwał, otwierał i przeglądał dane pacjentów, co wspomaga placówkę w spełnieniu wymogów ustawy HIPAA (ang. Healthcare Insurance Portability and Accountability Act)
• W celu ochrony prywatności pacjenta dzienniki dostępu do danych zapisują każde ich wyświetlenie lub wydruk (wraz z np. nazwą użytkownika, stacją roboczą i znacznikiem czasowym)
• Obejmuje udzielanie dostępu i eksportowanie raportów o błędach do narzędzi innych firm, umożliwiając personelowi technicznemu lepsze zrozumienie problemów i/lub sprawdzenie działania funkcji

Przebieg pracy w organizacji

Platformę MUSE stworzono z myślą zarówno o mniejszych, samodzielnych szpitalach, jak i dużych organizacjach zarządzanych przez największe instytucje opieki zdrowotnej na świecie.

Niezależnie od rozwiązania, dla samodzielnego szpitala lub dużej organizacji. Platforma MUSE ułatwia lekarzom bezproblemową wymianę danych. Kompleksowy, elastyczny i łatwo dostępny system umożliwia sprzężenie opieki zdrowotnej udzielanej przez różne placówki.

Wiele instytucji opieki zdrowotnej połączyło niezależne systemy MUSE w pojedyncze rozwiązanie, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na sprzęt oraz obniżyć opłaty za licencje na oprogramowanie i konfigurację HL7, a jednocześnie rozszerzyć możliwości systemu i obniżyć koszty operacyjne.

Przebieg pracy w warunkach przedszpitalnych i w przypadku STEMI
Dla pacjentów z zawałem serca liczy się każda minuta. System MUSE można zintegrować z 12-odprowadzeniowymi przedszpitalnymi systemami EKG innych producentów, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji dotyczących leczenia oraz aby jednostki takie jak pracownia cewnikowania mogły przygotować się na przyjęcie pacjenta i jego leczenie   See how MUSE helps save time with Prehospital ECG

Zaawansowany przebieg pracy dzięki obsłudze kodów kreskowych
System MUSE v9 współpracuje z rozszerzoną funkcją obsługi kodów kreskowych w systemie MAC5500, co poprawia wydajność pracy w całej organizacji. Szybkie załączanie danych pacjenta do badania, nawet przed zakończeniem tworzenia zaleceń. Rozwiązanie to pomagać uniknąć kosztownych błędów w rozpoznaniu, zautomatyzować procedury wykonywane przez lekarzy oraz usprawnić przebieg pracy, mając na uwadze poprawę jakości opieki oraz obniżenie wydatków szpitala.

Kliknij poniższą grafikę, aby zobaczyć, jak współpraca systemów MAC 5500 HD i MUSE poprawia przebiegu pracy w EKG.

Przebieg pracy w organizacji
W miarę rozwoju organizacji badania przenoszą się do oddziałów ambulatoryjnych i gabinetów lekarskich. Platforma MUSE ma na celu wspomaganie płynnego łączenia wielu klinik i gabinetów oraz umożliwia udostępnianie danych na poziomie organizacji, niezależnie od tego, czy chodzi o wyniki EKG, prób wysiłkowych, badań holterowskich czy innych kardiologicznych badań diagnostycznych.

Przebieg pracy w podstawowej opiece zdrowotnej
W miarę jak poszerzają się możliwości opieki nad pacjentami, zwiększa się zakres dystrybucji wyników badań. System MUSE v9 pozwala użytkownikom przekierowywać sprawozdania do dodatkowych lekarzy, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzących, przyjmujących i rodzinnych.

Doświadczenie kliniczne

Doświadczenie kliniczne

System MUSE™ powstał na bazie wieloletnich badań poświęconych rozwojowi narzędzi do analizy EKG. Są to wysokiej jakości narzędzia sprawdzone pod kątem dokładności w pracy z klinicznymi bazami danych i poparte ponad 150 publikacjami naukowymi.* System MUSE v9 bazuje na doświadczeniu w przechowywaniu i analizie szczegółowych kardiologicznych danych klinicznych, umożliwiając automatyczny przesył i prosty dostęp do tych danych. Łączy największe osiągnięcia z dwóch dziedzin, pozwalając dobrze zarządzanym szpitalom na podejmowanie właściwych decyzji.

Narzędzia do edycji dla lekarzy: Zapewniają szereg prostych w obsłudze narzędzi do raportowania, ułatwiających opiekę nad pacjentem. Obejmują: elektroniczne suwmiarki, narzędzia powiększające, wstawianie tekstu i jego swobodną edycję
Porównywanie serii danych: System MUSE przechowuje elektrokardiogramy opatrzone interpretacjami edytowanymi przez lekarzy i działa w połączeniu z programem Marquette™ 12SL™ do porównywania serii danych, pozwalając na dokładną i wygodną ocenę danych EKG pacjenta


Adnotacje dotyczące rozruszników: Najnowsze rozruszniki trudno wykryć za pomocą standardowego EKG. Funkcja wykrywania rozruszników w systemie EKG spoczynkowego MAC™ 5500 HD z adnotacjami w systemie MUSE umożliwia dokładniejsze wykrywanie impulsów rozrusznika, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko niewłaściwego leczenia pacjentów z rozrusznikiem. Specjalnie zaprojektowany kanał do adnotacji dotyczących rozruszników zmniejsza potrzebę rozpoznawania impulsów rozrusznika w sygnale EKG, pozwalając na wydajną diagnostykę w przypadkach, w których istotna jest każda sekunda. Wykrywa nawet rozruszniki dwukomorowe.

Wsparcie techniczne

Nasz zespół będzie wspierał Twój zespół na każdym kroku, tak aby placówka mogła odnieść jak najwięcej korzyści z udogodnień systemu MUSE.

To dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi kierowników projektów IT, inżynierów HL7, specjalistów ds. konwersji baz danych, serwisantów, specjalistów ds. edukacji klinicznej i konsultantów diagnostycznego przebiegu pracy firma GE Healthcare konsekwentnie utrzymuje miejsce w najlepszej dwójce rankingu MD Buyline w zakresie jakości usług i wsparcia technicznego.

Szeroki wachlarz naszych usług w zakresie wsparcia technicznego obejmuje:

 • Zarządzanie projektami skoncentrowane na ich płynnym wdrażaniu w życie. Wyspecjalizowanego kierownika nadzorującego każdą instalację, zapewniającego pojedynczy punkt kontaktowy na czas realizacji umowy
 • Integrację z HL7 opracowaną z myślą o zoptymalizowaniu współpracy systemu MUSE z istniejącymi systemami
 • Aplikacje kliniczne przeznaczone do szkoleń zdalnych, on-line i na terenie placówki
 • Usługi konwersji baz danych, ułatwiające zarządzanie danymi archiwalnymi
 • Umowy Assure Point z zakresu wsparcia technicznego zapewniające Twoim inwestycjom aktualizacje i modernizacje, jak również wychodzące naprzeciw potrzebom związanym ze szkoleniami, konfiguracją i przebiegiem pracy.
 • Zdalne wsparcie techniczne dostępne 24 godziny na dobę z technologią InSite™ ExC, umożliwiającą rozwiązywanie problemów z systemem w ciągu kilku minut, a nie godzin.
 • Wsparcie na terenie placówki dzięki zaangażowanemu zespołowi, ponad 150 wysoce wyszkolonych techników
 • Szereg programów szkoleniowych, klinicznych i z zakresu IT, oferowanych zdalnie i na terenie placówki

Możesz być pewien, że wsparcie jednej z największych i najbardziej doświadczonych organizacji usługowych w branży zapewnić Ci maksymalne korzyści z inwestycji technologicznych.

DICOM Gateway Pro

Umożliwia komunikację DICOM z aparatami do EKG

Wraz ze zmianami w opiece medycznej pojawia się zapotrzebowanie na nowe rozwiązania, pozwalające sprostać nowym wyzwaniom. DICOMTMGateway Pro bezpośrednie rozwiązanie EKG – DICOM. Łączy listę roboczą urządzenia z różnymi elektrokardiografami MACTM i konwertuje wyniki badań do formatów DICOM. Opcja ta wspomaga spójny i zautomatyzowany przebieg pracy, generując spójne dane pacjenta. DICOM Gateway Pro zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy akwizycją danych spoczynkowego EKG a systemami opartymi na protokole DICOM, takimi jak EMR, PACS i RIS. Odtąd użytkownicy mogą:

 • Aktualizować zalecenia na urządzeniach GE z listy roboczej DICOM

 • Przesyłać wyniki zakończonych badań w formacie DICOM

 • Wysyłać na żądanie wyniki spoczynkowego EKG w formacie DICOM do dostawcy/serwisu DICOM