EP Networking: clinician and patient

EP Networking

EP Networking ma na celu pomoc w usprawnieniu procesów, szybkim wykonywaniu procedur i minimalizacji zaległości. Centricity* Cardiology INW to nasze wysoce skalowalne rozwiązanie IT, które umożliwia oddziałom praktycznie każdej wielkości usprawnienie przebiegu pracy.