Informacje ogólne

Niezbędne funkcje. Wyjątkowa wydajność.

Filar serii CardioLab, system CardioLab IT, został zaprojektowany z myślą o optymalizacji przebiegu pracy, produktywności i wydajności. System CardioLab IT wyposażono w innowacyjne funkcje, które upraszczają obsługę, zapewniają doskonałą jakość sygnału i kompleksową integrację danych IT.

Od chwili przyjęcia pacjenta poprzez diagnozowanie i leczenie do rozliczeń finansowych CardioLab IT pełni rolę intuicyjnego systemu wyposażonego w funkcje i możliwości automatyzacji, mające na celu zwiększenie wydajności i pomoc w zapewnieniu doskonałego poziomu opieki nad pacjentami.

Zalety

Dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii firmy Prucka system CardioLab IT umożliwia:

  • Uzyskanie sygnału o wyjątkowej jakości. Wysokosprawny wzmacniacz CLab II Plus* zapewnia odpowiednią jakość sygnału, aby rejestrować wyjątkowo dokładne badania wewnątrzsercowe i EKG. 

  • Usprawnienie procedur. Zaawansowane narzędzia do analizy sygnałów, w tym przewijanie ekranów, znaczniki pomiarowe z wieloma ramionami, zaawansowane wykrywanie sygnału stymulatora, jednoczesna analiza wielu czasów aktywacji, narzędzia do mapowania w czasie rzeczywistym i wyzwalania, ułatwiające usprawnienie procedur, pogłębienie analizy i rozszerzenie dokumentacji przypadku.       

  • Uzyskiwanie niezawodnej wydajności dzięki funkcjom przydatnym w praktyce klinicznej. Doskonała jakość sygnału w połączeniu z zaawansowanymi aplikacjami elektrofizjologicznymi umożliwia usprawnienie badań elektrofizjologicznych. System CardioLab IT można skonfigurować, aby usprawnić przebieg pracy, a narzędzia analizy danych z sygnałów ułatwiają ocenę operacji administracyjnych i klinicznych.

  • Pozyskiwanie danych wpisywanych do rejestru w miejscu opieki. Wygodny eksport do rejestru Centricity* ACC lub aplikacji innych producentów. System CardioLab IT wyposażono w zestawy formularzy obsługiwane przez rejestry CathPCI Registry** i IDC Registry**, dzięki czemu przesyłanie danych do rejestrów ACC-NCDR jest prostsze. 

  • Integracja i połączenie z systemami firmy GE i innych producentów. Można obsługiwać kluczowe funkcje systemu CardioLab w sali zabiegowej za pomocą przystołowego modułu sterowania aparatu RTG Innova firmy GE. Dane dotyczące przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ruch pacjentów) z systemu Centricity DMS lub systemów innych producentów są włączane do dokumentacji przypadku. System CardioLab przesyła dane demograficzne do aparatu RTG Innova firmy GE i otrzymuje od niego informacje na temat procedury. Opcjonalnie system CardioLab może też współpracować z aparatami RTG innych producentów. System może pobierać dane z większości generatorów do ablacji rejestrujących energię, impedancję, czas i temperaturę. 

  • Tworzenie rozbudowanych raportów dotyczących przypadków. Elastyczne raporty tworzone w programie Microsoft** Word umożliwiają stworzenie zwięzłej, pełnej dokumentacji procedury. Zastosowana procedura, wykorzystane materiały i personel biorący udział w zabiegu są odnotowywane w raporcie wraz z pomiarami wykonywanymi w przerwach, rejestrami i zdarzeniami.  Do raportu można dołączyć elektrogramy wykonane przed zabiegiem i po nim.

Technologia

W systemie CardioLab IT wykorzystano m.in.:

  • Rzeczywistą rejestrację za pomocą elektrod bipolarnych z maksymalnie 224 wejściami i 128 kanałami.

  • Zaawansowane algorytmy analizy sygnału ułatwiające samodzielną analizę, upraszczające procedury i sprawiające, że analiza i dokumentacja przypadku są dokładniejsze.

  • Uproszczony wielościeżkowy przebieg pracy w przypadku dokumentacji i raportów pozwalający na dokumentowanie przypadków bez zbędnych przerw i ograniczający przestoje w przebiegu pracy.

  • Podpis elektroniczny umożliwiający zaoszczędzenie czasu przy zapewnianiu zgodności dokumentów z wymogami prawnymi.

Studia przypadków

Zalety systemu CardioLab wykazane w studiach przypadków

Chris Atherton, dyrektor Centrum Arytmii w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, opisuje, jak szczegółowe kwestie technologiczne odegrały kluczową rolę w rozpoczęciu programu elektrofizjologicznego.

 

 

 

Dr Mark Dixon, dyrektor Oddziału Elektrofizjologii Serca w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, omawia zalety zintegrowania technologii.