Informacje ogólne

Sprawna integracja informacji w pracowniach o dużym natężeniu pracy

System CardioLab XT to centrum przetwarzania obrazów, krzywych i danych z wielu źródeł, wyposażone w pełny pakiet innowacyjnych narzędzi wykorzystywanych w pracowniach elektrofizjologii.

Dzięki możliwości zintegrowania danych z systemu mapowania i ablacji, opcjonalnej stacji roboczej Centricity* CA1000 i wielu innym rozwiązaniom, system CardioLab XT pomaga regulować ruch pacjentów poddawanych zabiegom w pracowniach o wysokim natężeniu pracy, od których wymaga się osiągania wyśmienitych wyników i maksymalnej efektywności od początku procedury do jej zakończenia.

Zalety

 

Dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii Prucka system CardioLab XT umożliwia:

  • Uzyskanie sygnału o wyjątkowej jakości. Wysokosprawny wzmacniacz CLab II Plus* zapewnia odpowiednią jakość sygnału, aby rejestrować wyjątkowo dokładne badania wewnątrzsercowe i EKG.

  • Usprawnienie procedur. Zaawansowane narzędzia do analizy sygnałów, w tym przewijanie ekranów, miarki z wieloma ramionami, zaawansowane wykrywanie sygnału stymulatora, jednoczesna analiza wielu czasów aktywacji, narzędzia do mapowania w czasie rzeczywistym i wyzwalania, ułatwiające usprawnienie procedur, pogłębienie analizy i rozszerzenie dokumentacji przypadku.

  • Uzyskiwanie niezawodnej wydajności dzięki funkcjom przydatnym w praktyce klinicznej. Doskonała jakość sygnału w połączeniu z zaawansowanymi aplikacjami elektrofizjologicznymi umożliwia usprawnienie badań elektrofizjologicznych. System CardioLab XT można skonfigurować tak, aby usprawnić przebieg pracy, a narzędzia analizy danych z sygnałów ułatwiają ocenę operacji administracyjnych i klinicznych.

  • Pozyskiwanie danych wpisywanych do rejestru w miejscu opieki. Wygodny eksport do rejestru Centricity* ACC lub aplikacji innych producentów. System CardioLab XT wyposażono w zestawy formularzy obsługiwane przez rejestry CathPCI Registry** i IDC Registry**, dzięki czemu przesyłanie danych do rejestrów ACC-NCDR jest prostsze.

  • Integrację i połączenie z systemami firmy GE i innych producentów. Wśród metod obrazowania można wymienić badania RTG, możliwość korzystania z danych z systemu PACS, systemów mapowania 3D i informacji dotyczącyche ablacji z większości najpopularniejszych generatorów do ablacji z danymi dotyczącymi sygnału, danych demograficznych i procedury CardioLab.

  • Tworzenie rozbudowanych raportów dotyczących przypadków. Informacje dotyczące przypadku są konsolidowane w jednym rejestrze zawierającym krzywe, obrazy z wielu różnych badań i systemów, takich jak RTG, USG i PACS oraz mapy 3D z systemów Carto XP i CARTO 3.

Technologia

W systemie CardioLab XT wykorzystano m.in.:

  • Rzeczywistą rejestrację za pomocą elektrod bipolarnych z maksymalnie 224 wejściami i 128 kanałami.

  • Zaawansowane algorytmy analizy sygnału ułatwiające samodzielną analizę, upraszczające procedury i sprawiające, że analiza i dokumentacja przypadku są dokładniejsze.

  • Uproszczony wielościeżkowy przebieg pracy w przypadku dokumentacji i raportów pozwalający na dokumentowanie przypadków bez zbędnych przerw i ograniczający przestoje w przebiegu pracy.

  • Podpis elektroniczny umożliwiający zaoszczędzenie czasu przy zapewnianiu zgodności dokumentów z wymogami prawnymi.

Studia przypadków

Zalety systemu CardioLab wykazane w studiach przypadków

Chris Atherton, dyrektor Centrum Arytmii w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, opisuje, jak szczegółowe kwestie technologiczne odegrały kluczową rolę w rozpoczęciu programu elektrofizjologicznego.

 

 

 

Dr Mark Dixon, dyrektor Oddziału Elektrofizjologii Serca w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, omawia zalety zintegrowania technologii.