Informacje ogólne

Od integracji do synchronizacji

Dzięki systemowi CardioLab XTi informacje nie są już tylko integrowane – one są synchronizowane. Obrazy, krzywe i dane są synchronizowane – w czasie rzeczywistym – aby informacje, których potrzebujesz, były w zasięgu ręki wtedy, gdy ich potrzebujesz.

System CardioLab XTi jest częścią kompleksowej infrastruktury środowiska pracowni elektrofizjologii zaprojektowanej z myślą o sprawnej, wydajnej i skutecznej opiece nad pacjentami.

Informacje ogólne

Dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii Prucka system CardioLab XTi umożliwia:

  • Uzyskanie sygnału o wyjątkowej jakości. We wzmacniaczu CLab II Plus przeznaczonym do badań wewnątrzsercowych i EKG wykorzystano zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnału, aby umożliwić rozpoznawanie subtelnych zmian krzywych.    

  • Usprawniony przebieg pracy. Pozyskiwanie w miejscu opieki dokumentacji na temat procedury, poczynając od sali pacjentów i przenoszenie jej do pracowni i z powrotem na salę pooperacyjną. Przenoszenie danych między urządzeniami i systemami. Rejestrowanie i wyświetlanie parametrów życiowych, ciśnienia, saturacji, powierzchniowego EKG i elektrogramów wewnątrzsercowych. Pobieranie kluczowych obrazów z systemów fluoroskopii. Wykonywanie automatycznych pomiarów w przerwach na podstawie zarejestrowanych danych. Współpraca z systemami ablacji.

  • Ulepszona łączność z systemem Innova*. Przyłóżkowy interfejs sterowania systemu Innova umożliwia sterowanie kluczowymi funkcjami CardioLab ze sterowni. Dwukierunkowy interfejs DICOM** współpracujący z aparatem RTG Innova firmy GE pozwala zmniejszyć liczbę błędów i oszczędzić czas dzięki przesyłaniu danych demograficznych pacjentów do aparatu Innova za pośrednictwem standardu DICOM MWL.

  • Zwiększenie efektywności dzięki aplikacjom. Narzędzia do nawigacji i dokumentacji, takie jak: Interval Alignment, Holter i Image Capture. System CardioLab XTi można również połączyć z systemami ablacji.

  • Uzyskiwanie niezawodnej wydajności dzięki funkcjom przydatnym w praktyce klinicznej. Doskonała jakość sygnału w połączeniu z zaawansowanymi aplikacjami elektrofizjologicznymi umożliwia usprawnienie badań elektrofizjologicznych. System CardioLab XT można skonfigurować tak, aby usprawnić przebieg pracy, a narzędzia analizy danych ułatwiają ocenę operacji administracyjnych i klinicznych. 

  • Pozyskiwanie danych wpisywanych do rejestru w miejscu opieki. Eksport do rejestru Centricity* ACC lub aplikacji innych producentów. System CardioLab XTi wyposażono w zestawy formularzy obsługiwane przez rejestry CathPCI Registry** i IDC Registry**, dzięki czemu przesyłanie do nich danych jest prostsze.

  • Integracja i połączenie z systemami firmy GE i innych producentów. Za pomocą tego systemu można integrować informacje z takich metod obrazowania, jak badania RTG czy ultrasonografia naczyniowa, systemu PACS, systemu mapowania i informacji dotyczących ablacji z większości dostępnych na rynku generatorów do ablacji z danymi dotyczącymi sygnału, danymi demograficznymi i procedury CardioLab.    

  • Tworzenie rozbudowanych raportów dotyczących przypadków. Informacje dotyczące przypadku są konsolidowane w jednym raporcie zawierającym krzywe, obrazy z wielu różnych badań i systemów, takich jak RTG, USG i PACS oraz mapy 3D z systemów Carto XP i CARTO 3.   

 

Ultrasonografia synchronizowana

Ultrasonografia synchronizowana CardiolCE*

CardioICE, innowacyjne oprogramowanie firmy GE z dziedziny rejestracji sygnałów z badań elektrofizjologicznych, synchronizuje sygnały i dane z badań RTG, ultrasonografii naczyniowej i badań elektrofizjologicznych, aby ułatwić pewne przeprowadzanie najbardziej złożonych procedur elektrofizjologicznych wspomaganych obrazem.   

Oprogramowanie CardioICE łączy obrazy ultrasonograficzne, krzywe, dane i informacje w czasie rzeczywistym i przedstawia je w postaci zsynchronizowanej i wyrównanej w czasie, co może usprawnić przebieg pracy i ograniczyć błędy w przenoszeniu danych. Dzięki zintegrowaniu danych w pracowni elektrofizjologii lub cewnikowania w trakcie zabiegu możesz efektywnie i skutecznie przeprowadzać codzienne badania hemodynamiczne lub elektrofizjologiczne lub najbardziej zaawansowane i złożone procedury wspomagane obrazem, mając pewność posiadania pełnego obrazu sytuacji. Zdalny system sterujący CardioICE umożliwia uzyskiwanie dostępu do niektórych funkcji systemu Vivid* i/q za pośrednictwem konsoli CardioLab.

Studia przypadków

Zalety systemu CardioLab wykazane w studiach przypadków

Chris Atherton, dyrektor Centrum Arytmii w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, opisuje, jak szczegółowe kwestie technologiczne odegrały kluczową rolę w rozpoczęciu programu elektrofizjologicznego.

 

 

 

Dr Mark Dixon, dyrektor Oddziału Elektrofizjologii Serca w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, omawia zalety zintegrowania technologii.