Informacje ogólne

System ComboLab firmy GE to opłacalne rozwiązanie, które pozwala wykorzystać Twoją pracownię cewnikowania serca na dwa sposoby – można efektywnie uzyskiwać i przechowywać dane kliniczne oraz zarządzać nimi w przebiegu pracy klinicznej i przy tworzeniu raportów.

System ComboLab pozwala zarówno na wybór systemu rejestracji danych elektrofizjologicznych CardioLab*, jak i systemu rejestracji danych hemodynamicznych Mac-Lab* w zależności od rodzaju i liczby przypadków. System ComboLab jest dostępny w trzech konfiguracjach dopasowanych do profilu i obciążenia placówki klinicznej.

  • ComboLab IT – niezbędne funkcje i wyjątkowa wydajność 

  • ComboLab XT – efektywna integracja informacji i usprawnienie przebiegu pracy w pracowniach obsługujących dużą liczbę pacjentów 

  • ComboLab XTi – nowa jakość w dziedzinie synchronizacji informacji w złożonych badaniach i zaawansowanych procedurach wspomaganych obrazem.

Zalety

Wyższy poziom integracji w systemie ComboLab umożliwia:

  • Intuicyjną obsługę. Interfejs użytkownika został unowocześniony, aby umożliwić prostszą, intuicyjną obsługę. 

  • Kompleksowe opisywanie badań i tworzenie raportów (funkcja opcjonalna w przypadku ComboLab XT i standardowa w przypadku ComboLab XTi). Zintegrowanie ze stacją roboczą Centricity* CA1000 służącą do opisywania i analizy obrazów umożliwia przegląd wcześniej pozyskanych obrazów oraz pozostałych danych dotyczącychmi procedury w celu kompleksowej oceny i raportowania stanu klinicznego pacjenta. 

  • Integrację pomiarów FFR (funkcja standardowa w przypadku ComboLab XT i XTi). Dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu bezprzewodowej technologii PressureWire** Aeris, aparatu do pomiaru ciśnienia SmartMap** i automatycznemu obliczaniu wartości cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego FFR stosowanie oddzielnego analizatora FFR i odrębnej konfiguracji systemów nie jest konieczne 

Studia przypadków

Zalety systemu CardioLab wykazane w studiach przypadków

Chris Atherton, dyrektor Centrum Arytmii w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, opisuje, jak szczegółowe kwestie technologiczne odegrały kluczową rolę w rozpoczęciu programu elektrofizjologicznego.

 

 

 

Dr Mark Dixon, dyrektor Oddziału Elektrofizjologii Serca w szpitalu Indiana University Health La Porte Hospital, omawia zalety zintegrowania technologii.