Informacje ogólne


Firma GE od ponad 20 lat (z uwzględnieniem produktów Datex-Ohmeda*) dostarcza innowacyjne rozwiązania z zakresu pomiaru SpO2, a także zaawansowane technologie pletyzmograficzne: 

SPIa: Równowaga pomiędzy tłumieniem a intensywnością bodźców podczas znieczulenia ogólnego

SpO2: Niezawodna i pewna ocena parametrów pulsoksymetrycznych  

a) Wskaźnik pletyzmograficzny (SPI) należy stosować u nieprzytomnych i całkowicie znieczulonych pacjentów dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) podczas znieczulenia ogólnego.
Pomiar SPI nie jest dostępny we wszystkich krajach — nie został zatwierdzony i nie jest dostępny w sprzedaży w USA

GE SPiO2 offers multiple clinical measurements (Surgical Pleth Index and SpO2) with a single sensor.

Zalety

Czujnik TruSignal* z klipsem na palec dla osób dorosłych pozwala uzyskać sygnał pletyzmograficzny pacjenta umożliwiający wykonanie pomiaru SPIa.

SpO2:

 • Dokładność technologii TruSignal SpO2 przewyższa we wszystkich warunkach wymagania określone normą ISO 9919

 • W porównaniu z innymi dostępnymi na rynku technologiami algorytmy SpO2 firmy GE wykazują wysoką jakość pomiarów SpO2 i tętna, gdy pacjent pozostaje w ruchu

SPI:

Badania wykazały szereg korzyści płynących z ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania wskaźnika SPI podczas znieczulenia ogólnego, takich jak:

 • Od 22,7% do 25% mniejsze zużycie remifentanylu1,2,3

 • Zmniejszenie o 85% ilości zdarzeń niepożądanej okołooperacyjnej niewydolności hemodynamicznej1,3

 • Szybszy powrót pacjenta do zdrowia (krótszy czas do momentu otwarcia oczu przez pacjenta i ekstubacji)2,3

Wskaźnik SPI stanowi element koncepcji adekwatności znieczulenia (ang. Adequacy of Anesthesia, AoA), który pomaga lekarzom w ocenie odpowiedzi pacjenta na środki znieczulające, opioidy i środki zwiotczające (NMBA) podczas znieczulenia ogólnego. 


a) Wskaźnik pletyzmograficzny (SPI) należy stosować u nieprzytomnych i całkowicie znieczulonych pacjentów dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) podczas znieczulenia ogólnego
Pomiar SPI nie jest dostępny we wszystkich krajach — nie został zatwierdzony i nie jest dostępny w sprzedaży w USA    

GE SPiO2 offers multiple clinical measurements (Surgical Pleth Index and SpO2) with a single sensor.

(1) Chen X et al. Comparison of Surgical Stress Index-guided Analgesia with Standard Clinical Practice during Routine General Anesthesia. A Pilot Study; 112:1175 -83 2010.
(2) Bergmann I. et al. Surgical pleth index-guided remifentanil administration reduces remifentanil and propofol consumption and shortens recovery times in outpatient anaesthesia. Br.J.Anaesth. 2013, Apr: 110(4): 622-8.
(3) Gruenewald M., Ilies C. Monitoring the nociception-antinociception balance. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2013 Jun; 27(2): 235-47.

Technologia

Łącząc doskonałą jakość akwizycji i przetwarzania sygnałów, systemy firmy GE Healthcare umożliwiają ciągłe nieinwazyjne monitorowanie zaawansowanych parametrów fotopletyzmograficznych. 

SpO2:

 • Algorytmy firmy GE wykorzystują specjalne krzywe kalibracji w oparciu o właściwości optyczne każdego czujnika. 

 • Wszystkie czujniki TruSignal firmy GE są indywidualnie testowane i kalibrowane.

 • Monitory i czujniki SPO2 firmy GE to urządzenia medyczne z oznaczeniem CE informującym o zgodności z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą urządzeń medycznych.

SPIa:

 • Wskaźnik pletyzmograficzny przetwarzany jest na podstawie pletyzmograficznych cech hemodynamicznych uzyskanych z palca pacjenta Kształtu krzywej pletyzmograficznej: amplitudy i interwału tętna. 

 • SPI monitoruje odpowiedzi hemodynamiczne dorosłych pacjentów na bodźce chirurgiczne i leki przeciwbólowe.


Badania dowiodły, że wskaźnik pletyzmograficzny wykazuje:

 • Istotną korelację z poziomem stresu chirurgicznego1,2,3

 • Istotną korelację z ilością remifentanylu2,4

 • Wyższą wrażliwość na bodźce chirurgiczne w porównaniu z HR, BP lub RE5 

 • Wyższą korelację z ilością opioidów w porównaniu z HR, PPGA, RE lub SE6 

 • Brak wrażliwości na różne ilości leku nasennego6


1. Sadhasivam S et al. Pharmacogenomics of opioids and perioperative pain management.Pharmacogenomics. 2012 Nov;13(15):1719-40. doi: 10.2217/pgs.12.152.
2. Wennervirta J. et al. Surgical Stress Index as a Measure of Nociception/Antinociception Balance During General Anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 52, 1038-1045 (2008).
3. Chen X et al. Comparison of Surgical Stress Index-guided Analgesia with Standard Clinical Practice during Routine General Anesthesia. A Pilot Study. Anesthesiology; 112:1175– 83 2010.
4. Struys, MMR F. et al. Changes in a surgical stress index in response to standardized pain stimuli during propofol-remifentanil infusion. British Journal of Anaesth 99(3), 359-367 (2007).
5. Huiku M., et al. Assessment of surgical stress during general anaesthesia. British Journal of Anaesth 98, 447-455 (2007).
6. Ahonen J. et al. Surgical Stress Index During Gynaecological Laparoscopy. British Journal of Anaesth. 98, 456-461 (2007).


a) Wskaźnik pletyzmograficzny (SPI) należy stosować u nieprzytomnych i całkowicie znieczulonych pacjentów dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) podczas znieczulenia ogólnego.
b) Monitorowanie wskaźnika SPI można przeprowadzić z zastosowaniem monitorów modułowych CARESCAPE* i technologii SpO2 firmy GE. Pomiar SPI należy zawsze wykonywać na palcu.
Pomiar SPI nie jest dostępny we wszystkich krajach — nie został zatwierdzony i nie jest dostępny w sprzedaży w USA

GE SPiO2 offers multiple clinical measurements (Surgical Pleth Index and SpO2) with a single sensor.