Informacje ogólne


Łącząc doskonałą jakość akwizycji i przetwarzania sygnałów, systemy firmy GE Healthcare umożliwiają ciągłe nieinwazyjne monitorowanie zaawansowanych parametrów fotopletyzmograficznych. Oprócz pomiarów SPO2 wszystkie czujniki TruSignal* z klipsem na palec dla osób dorosłych umożliwiają wykonanie pomiaru wskaźnika pletyzmograficznego (SPI), przeznaczonego do oceny równowagi pomiędzy tłumieniem a intensywnością bodźców podczas znieczulenia ogólnego.

Pomiar SPI nie jest dostępny we wszystkich krajach — nie został zatwierdzony i nie jest dostępny w sprzedaży w USA  

GE SPiO2 offers multiple clinical measurements (Surgical Pleth Index and SpO2) with a single sensor.

Zalety

Duża różnorodność czujników umożliwiająca zapewnienie pacjentowi maksymalnej wygody 

  • Możliwość wykonania różnych pomiarów klinicznych przy użyciu jednego czujnika.

  • Możliwość wykonywania żądanych pomiarów w dowolnym czasie i miejscu za pomocą jednego czujnika.

  • Optymalizacja kosztów działalności i logistyki związanej z zamówieniami: pomiar parametrów SpO2 i SPI jest przeprowadzany z użyciem tego samego czujnika.

  • SPiO2 w pakiecie z dowolnym czujnikiem TruSignal z klipsem na palec dla osób dorosłych

  • Bogata oferta czujników SPiO2: przeznaczone dla jednego pacjenta lub do wielokrotnego użytku.

  • Pomiary SPI i SpO2 zintegrowane na jednym ekranie monitora w sali operacyjnej.


Pomiar SPI nie jest dostępny we wszystkich krajach — nie został zatwierdzony i nie jest dostępny w sprzedaży w USA
GE SPiO2 offers multiple clinical measurements (Surgical Pleth Index and SpO2) with a single sensor.

Technologia

Firma GE od ponad 20 lat (z uwzględnieniem produktów Datex-Ohmeda*) dostarcza innowacyjne rozwiązania z zakresu pomiaru SpO2, a także zaawansowane technologie pletyzmograficzne.   

Dokładność technologii SpO2 TruSignal firmy GE Healthcare przewyższa wymagania określone normą ISO 9919, co udowodniono w 3 badaniach1.   

Wskaźnik SPI obliczany jest na podstawie pletyzmograficznych parametrów hemodynamicznych, takich jak:

  • Tętno (PR)

  • Amplituda pletyzmogramu (PPGA)

Monitorowanie wskaźnika SPI można przeprowadzić z zastosowaniem monitorów CARESCAPE* i technologii SpO2 firmy GE. Pomiar SPI należy zawsze wykonywać na palcu.   

Pomiar SPI można wykonać, korzystając z dowolnego czujnika TruSignal z klipsem na palec dla osób dorosłych. 

1) The Accuracy of TruSignal SPO2 Technology During Challenging Patient Conditions. GE Healtcare White Paper, January 2012, Ref. DOC1085930 rev2.

Pomiar SPI nie jest dostępny we wszystkich krajach — nie został zatwierdzony i nie jest dostępny w sprzedaży w USA  

GE SPiO2 offers multiple clinical measurements (Surgical Pleth Index and SpO2) with a single sensor.