Zapobieganie infekcjom

Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom w środowiskach intensywnej opieki medycznej.
Na całym świecie infekcje szpitalne wiążą się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia pacjentów oraz stratami finansowymi dla placówki, co pośrednio wpływa na skuteczność świadczonych usług.

Program zapobiegania infekcjom firmy GE Healthcare pozwala zmniejszyć to ryzyko poprzez ofertę materiałów jednorazowych, takich jak mankiety do pomiaru ciśnienia krwi czy przewody odprowadzeń EKG. Produkty te przypisane są do jednego pacjenta w czasie jego całego pobytu w szpitalu, stanowiąc idealne rozwiązanie ekonomiczne.

Ryzyko zakażenia

Świadomość istnienia nierozpoznanych źródeł zakażeń.

Na kluczowych oddziałach placówek służby zdrowia mogą istnieć nierozpoznane źródła zakażeń bakteryjnych:

Pacjenci oddziałów ratunkowych mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się skażeń poprzez krew i płyny ustrojowe, produkty układu oddechowego czy nierozpoznane choroby o podłożu wirusowym lub bakteryjnym.

Pacjenci sal operacyjnych narażeni są na działanie patogenów w miejscach urazów lub nacięć chirurgicznych, dlatego tak ważne jest wyeliminowanie nawet najmniejszych czynników zmniejszających sterylność pomieszczenia.

Pacjenci oddziałów intensywnej opieki medycznej dodatkowo narażeni są z powodu takich czynników, jak otwarty dostęp do naczyń krwionośnych w miejscu cewnikowania, zakażone aparaty oddechowe czy otwarte rany z wtórnym zaszyciem.

Dane statystyczne dotyczące infekcji

Najważniejsze dane na temat infekcji szpitalnych w Unii Europejskiej:  

 • Infekcje szpitalne dotykają od 5% do 10% hospitalizowanych pacjentów.

 • Roczna łączna liczba infekcji: 4–5 milionów

 • Główne obszary infekcji to:

  • Drogi moczowe — infekcja wynikająca z cewnikowania

  • Dolne drogi oddechowe — zapalenie płuc wynikające z użycia respiratora

  • Krwiobieg — poprzez wkłucie centralne

  • Miejsce zabiegu chirurgicznego

  • Przewód pokarmowy

 • Przypisywana śmiertelność:

  • Bezpośrednia — 1% (50 000 zgonów rocznie)

  • Pośrednia — 2,7% (135 000 zgonów rocznie)

 • Średnia długość dodatkowego pobytu w szpitalu: 4–6 dni

 • Wzrost kosztów na jednego pacjenta: 320 euro

 • Łączny koszt bezpośredni:7 miliardów euro; koszty pośrednie: 13–24 miliardów euro