Informacje ogólne

Rozwiązanie IDI Mammography Workflow Solution firmy GE jest kompleksowym systemem przeglądania badań, mającym na celu poprawę wydajności pracy poprzez bezproblemową łączność, łatwą współpracę oraz intuicyjne wyświetlanie badań i raportowanie.

Ponieważ dostępne narzędzia mogą wpływać na sposób pracy, zaprojektowaliśmy rozwiązanie IDI Workflow Solution tak, aby usprawnić pracę lekarzy. Wszystkie oferty typu Workflow obejmują łączność w standardzie DICOM w celu ułatwienia wymiany danych praktycznie z każdym systemem PACS.

Rozwiązanie IDI Mammography Workflow Solution może usprawnić pracę przez bezproblemową łączność z systemami RIS/MIS/PACS, ułatwienie współpracy oraz innowacje w zakresie przeglądania badań, takie jak automatyczne wczytywanie poprzednich badań, automatyczne skalowanie i wyrównywanie oraz niestandardowe protokoły wyświetlania. Rozwiązanie IDI Mammography Workflow oferuje także elastyczność dzięki możliwościom modernizacji.

Clinician looking at three monitors using Mammography Workstation products to show clinical imagery of breasts

Zalety

Bezproblemowa łączność

Przy pracy z różnymi metodami obrazowania piersi, różnymi systemami zarządzania pacjentkami lub urządzeniami różnych producentów rozwiązanie IDI Workflow Solution może pomóc dzięki następującym funkcjom:

 • Integracja z systemami RIS/PACS: rozwiązanie integruje się z większością systemów RIS i PACS, dzięki czemu lista robocza jest zawsze aktualna, z szybkim dostępem do poprzednich badań.

 • Automatyczne wczytywanie poprzednich badań: dla każdego badania z listy roboczej uruchamiane jest wyszukiwanie odpowiadających mu badań poprzednich i ich automatyczne wczytywanie.

 • Płynna współpraca: istnieje możliwość dostępu do danych klinicznych i obrazowych z wielu lokalizacji.

 • Generowanie list roboczych odczytu: można generować listy robocze odczytu za pośrednictwem systemów RIS, HIS, MIS lub przy kończeniu badań przy urządzeniu obrazującym.

Intuicyjne przeglądanie i raportowanie

Rozwiązanie IDI Workflow Solution wynosi przeglądanie obrazów na wyższy poziom dzięki inteligentnym narzędziom, które pozwalają szybko przechodzić między przypadkami.

 • Łatwe porównywanie danych przypadków bieżących i poprzednich: niezależnie od urządzenia użytego do akwizycji obrazów można łatwo porównywać dane przypadków bieżących i poprzednich z użyciem właściwych dla danego producenta nastaw szerokości i poziomu okna.

 • Wyświetlanie obrazów uzyskanych innymi metodami obrazowania: można szybko i łatwo wyświetlać obrazy uzyskane innymi metodami obrazowania, w tym FFDM, CR, DR, MR i USG.

 • Brak konieczności ręcznego wyrównywania i skanowania: system automatycznie wyrównuje i skaluje obrazy o różnym pochodzeniu, aby zmieściły się na ekranie.

 • Łatwe wyświetlanie informacji o pacjentkach: zestaw narzędzi IDI Mammography obejmuje pełny zestaw funkcji pomiaru, adnotacji i wyświetlania.

 • Odczyt obrazów w wysokiej jakości: funkcja Premium View obejmuje algorytm przetwarzania obrazu, który poprawia kontrast globalny obrazu mammograficznego GE zgodnie z preferencjami użytkownika.

 • Opatrywanie obrazów adnotacjami w trakcie przeglądania: w trakcie przeglądania obrazy można opatrywać adnotacjami przy użyciu znaczników z możliwością zmiany rozmiaru i wstępnie zdefiniowanych wyborów.

 • Rozszerzenie możliwości korzystania z klawiatury: można przechodzić między różnymi widokami i wyświetlonymi informacjami o pacjentkach, regulować jasność, zbliżenie oraz resetować widok.

Mammography computer screens

Technologia

 

Technologia prezentacji i przetwarzania obrazów

 • Automatyczne skalowanie: Dopasowuje największą pierś do pola obrazu i odpowiednio skaluje pozostałe obrazy

 • Automatyczne wyrównanie: Umożliwia symetryczne wyrównanie parami obrazów piersi o złym położeniu podczas akwizycji

 • Automatyczna aktualizacja: Nowe dane (np. dodatkowe widoki, CAD) są wyświetlane natychmiast

 • Automatyczne wczytywanie poprzednich badań: Z wizualną sygnalizacją statusu wczytywania

 • Folder obrazów: Galeria miniatur stanowi podgląd wszystkich dostępnych obrazów bieżącej pacjentki, z następującymi funkcjami:

  • Automatyczne sortowanie w porządku chronologicznym i w kolejności wykonywania (wzdłuż osi poziomej)

  • Automatyczne sortowanie według typu obrazu, tzn. CC, ML, MLO itd. oraz powiększenia, ogniska itd. (wzdłuż osi pionowej)  

  • Oznaczanie przy przeglądaniu w trybie pełnoekranowym

  • Protokoły wyświetlania: Sekwencja układów z pełną możliwością dostosowania

  • Szybkie przechodzenie do układu następnego protokołu

  • Połączone pary: Równoczesne powiększanie (przybliżanie) i przesuwanie wszystkich obrazów z automatycznym wyrównaniem


Three monitors using Mammography Workstation products to show clinical imagery of breasts