Informacje ogólne

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ. WIĘKSZE ZAUFANIE. MNIEJSZA DAWKA.

Tomosynteza piersi SenoClaire* firmy GE to technologia obrazowania trójwymiarowego z zastosowaniem niskiej dawki krótkiego naświetlania promieniami RTG piersi poddanej kompresji , przy jedynie dziewięciu ekspozycjach.

Tomosynteza SenoClaire,wspomagana  przez ASiR*DBT, zapewnia najwyższą wykrywalność zniekształceń struktur i mas, zwiększając tym samym wiarygodność kliniczną przy takiej samej dawce, jak w przypadku identycznej akwizycji w mammografii cyfrowej.

Zalety

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Zobacz wyraźniej
SenoClaire zwiększa dokładność mammografii dzięki lepszemu marginesowi widoczności zmian chorobowych.

Badaj skuteczniej
Dzięki niskiej dawce i nie pogorszonej precyzji klinicznej technologia SenoClaire może potencjalnie zastąpić badania mające na celu wykrywanie raka piersi z wykorzystaniem mammografii cyfrowej, przy zastosowaniu połowy dawki. W ramach procesu przyswajania wiedzy może zostać uwzględniona dodatkowa projekcja CC, równolegle z trójwymiarową projekcją MLO, z myślą o ułatwieniu radiologom stosowania w niedalekiej przyszłości jedynie sekwencji trójwymiarowej MLO. 

Charakteryzuj precyzyjniej
SenoClaire umożliwia lepszą charakterystykę nowotworów złośliwych i niezłośliwych, dzięki trójwymiarowej projekcji MLO, cechującej się doskonałą wykrywalnością zniekształceń struktur i mas1 w porównaniu z dwuwymiarowym badaniem FFDM. Rezultaty kliniczne wykazały, że odsetek pacjentek kierowanych na dodatkowe badanie po procedurze trójwymiarowej MLO jest niższy w porównaniu z badaniem dwuwymiarowym FFDM. 

Technologia SenoClaire:

 • Detektor SenoClaire zapewnia wysoki poziom DQE przy niskiej dawce, z myślą o wizualizacji mikrozwapnień bez binowania - procesu, który powoduje przegrupowanie pikseli w celu zwiększenia szybkości odczytu oraz zapewnienia lepszego stosunku sygnału do szumu, jednak przy niższej jakości obrazu.

 • Wielokrotna superpozycja pól pozwala zachować ostrość mikrozwapnień oraz uniknąć zamazania obrazu, dzięki całkowitemu zatrzymaniu się lampy przy każdej z dziewięciu ekspozycji. Umożliwia to uzyskanie większego kontrastu mikrozwapnień w porównaniu z tradycyjnym, ciągłym ruchem lampy.

 • Trójwymiarowa siatka SenoClaire, rozwiązaniededykowane dla tomosyntezy, zapobiega rozpraszaniu promieniowania, i podnosi wykrywalność 3D w przypadku piersi o grubości większej od średniej, przy jednoczesnym zachowaniu dawki oraz zapewnieniu doskonałego funkcjonowania.

 • SenoClaire wykorzystuje ASiRDBT, iteracyjny algorytm rekonstrukcji, zapewniający obrazy równoważne obrazom FFDM, który pozytywnie wpływa na widoczność mikrozwapnień w porównaniu z tradycyjnym algorytmem Filtered Back Projection (FBP).WIĘKSZE ZAUFANIE

Precyzyjne rezultaty
Urządzenie Senographe firmy GE zostało zaprojektowane z myślą o umożliwieniu jego aktualizacji, można zatem z łatwością rozbudowywać system w miarę zwiększającego się zapotrzebowania i możliwości. Trójwymiarowa tomosynteza piersi SenoClaire, stereotaksja lub mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym SenoBright są w pełni kompatybilne z każdym urządzeniem Senographe Essential oraz Senographe Care. To doskonała równowaga precyzji i doskonałości działania, a jednocześnie optymalne wykorzystanie inwestycji.

Kompatybilna łączność
Obrazy SenoClaire są kompatybilne z głównymi systemami PACS (z uwzględnieniem lokalnych zmiennych), umożliwiając integrację z Państwa miejscem pracy oraz optymalne wykorzystanie Państwa inwestycji. Dzięki stacji roboczej IDI MammoWorkstation, radiolodzy mogą z łatwością poruszać się po zbiorze danych DBT, z wykorzystaniem specjalnych protokołów wyświetlania 2D/3D oraz specyficznych cech ergonomicznych:

 • łatwa identyfikacja wizualna wszystkich serii płaszczyzn i warstw tomosyntezy

 • specjalne narzędzia ułatwiające przeglądanie zbiorów danych tomosyntezy: cine loop (podgląd sekwencji obrazów), bookmarks (zakładki), breast localizer (lokalizacja), breast height ruler (pomiar wielkości piersi)

 • V-Preview – zrekonstruowane obrazy z tomosyntezyMNIEJSZA DAWKA

Dawka promieniowania RTG, którą otrzymuje pacjent, powinna być możliwie jak najniższa. Pojedyncza projekcja MLO dzięki SenoClaire, wspieranymprzez ASiRDBT, zapewnia równoważność kliniczną w porównaniu z mammografią cyfrową typu 2-view. 

Połowa dawki – przy pojedynczej kompresji.

Technologia SenoClaire:

 • SenoClaire wykorzystuje ASiRDBT, iteracyjny algorytm rekonstrukcji, zapewniający obrazy równoważne obrazom FFDM, który pozytywnie wpływa na widoczność mikrozwapnień w porównaniu z tradycyjnym algorytmem Filtered Back Projection (FBP).

 • Sekwencja trójwymiarowa MLO SenoClaire wymaga jedynie dziewięciu ekspozycji, przy równym rozłożeniu dawki.

 • Trójwymiarowa siatka SenoClaire zmniejsza promieniowanie rozproszone i podnosi wykrywalność 3D w przypadku piersi o grubości większej od średniej, przy jednoczesnym zachowaniu dawki oraz zapewnieniu doskonałego funkcjonowania.

 • Lampa RTG typu dual-track (Mo/Rh) zapewnia optymalne spektrum promieni RTG, umożliwiające penetrację piersi z uwzględnieniem ich gęstości oraz grubości piersi poddanej kompresji. Funkcja automatycznej optymizacji parametrów - Automatic Optimization of Parameters (AOP) - pozwala na identyfikację stref piersi o największej gęstości i automatycznie dobiera właściwą ścieżkę anody, filtr, kV oraz mAs w celu zapewnienia powtarzalnej jakości obrazu przy optymizowanej dawce promieniowania.Obrazy kliniczne


Przypadek 1

 

 

2D MLO

3D MLO

V Preview (Navigational aid)


Przypadek 2

 

 

2D MLO

3D MLO

V Preview (Navigational aid)


Przypadek 3

 

 

2D MLO

3D MLO

V Preview (Navigational aid)


Przypadek 4

 

 

2D MLO

3D MLO

V Preview (Navigational aid)


Powiązane

Referencja