Informacje ogólne

Doctor and clinician using Senographe Essential Stereotaxy machine on female patient

Funkcja stereotaksji dla aparatów Senographe Essential umożliwia dokładne zlokalizowanie i dostęp do zmian występujących w obrębie piersi, optymalizuje proces pozycjonowania pacjentki oraz pozwala na łatwe przełączanie pomiędzy trybem pełnopolowej mammografii cyfrowej a trybem stereotaktycznej biopsji piersi.

Funkcję stereotaksji można zintegrować z oferowanymi przez firmę GE aparatami Senographe Essential* i Senographe DS*, uzyskując rozwiązanie pozwalające na wykonywanie badań przesiewowych i diagnostycznych oraz zabiegów interwencyjnych w jednym pomieszczeniu.

Zalety

Pewność kliniczna

 • Zoptymalizowany dostęp do zmiany dzięki obsłudze zarówno dojścia pionowego, jak i poprzecznego.  
 • Możliwość przełączania pomiędzy trybem akwizycji metodą pełnopolowej mammografii cyfrowej a trybem akwizycji stereotaktycznej z zastosowaniem dedykowanego pozycjonera przystosowanego do użytku z różnymi urządzeniami do biopsji.
 • Dostęp do zmian w dowolnej lokalizacji dzięki wynoszącemu 360° zakresowi dojścia do piersi i szerokiemu polu widzenia (10 x 8 cm).
 • Możliwość zastosowania podczas biopsji rdzeniowej i mammotomicznej oraz cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej i badań mammograficznych z zastosowaniem drutu lokalizacyjnego z końcówką w kształcie haka.
 • Obsługa opcjonalnej funkcji TechInsight umożliwiającej przegląd poprzednich badań w trakcie akwizycji badania bieżącego.
Close up of Senographe Essential Stereotaxy machine

Rozszerzone funkcje

Zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do użytku podczas badań przesiewowych, diagnostycznych i stereotaktycznych.  

 • Łatwe przełączanie pomiędzy trybami badań przesiewowych, diagnostycznych i stereotaktycznych pozwalających na wykonywanie biopsji niechirurgicznej, dzięki której możliwe jest przeprowadzanie badań powtórnych bez konieczności hospitalizacji pacjentki.  
 • Średni czas trwania badania jednej pacjentki wynoszący około 20 minut.
 • Zgodność z większością dostępnych na rynku urządzeń do biopsji.
Doctor and nurse using Senographe Essential Stereotaxy machine on female patient

Nowa definicja komfortu pacjentek

 • Chroniony patentem stół Ultra DBI pozwalający na badanie pacjentki w pozycji stojącej i leżącej.
 • Pacjentki ułożone w pozycji leżącej bocznej nie są narażone na wystąpienie omdleń wynikających z nadmiernej aktywności nerwu błędnego.
 • Komfortowe pozycjonowanie pacjentek niezależnie od wieku czy morfologii.

Powiązane materiały

Get Creative

Filmy