Informacje ogólne

Rozwiązanie IDI Mammography Workflow Solution firmy GE jest kompleksowym systemem przeglądania badań, mającym na celu poprawę wydajności pracy poprzez bezproblemową łączność, łatwą współpracę oraz intuicyjne wyświetlanie badań i raportowanie.

Ponieważ dostępne narzędzia mogą wpływać na sposób pracy, zaprojektowaliśmy rozwiązanie IDI Workflow Solution tak, aby usprawnić pracę lekarzy. Wszystkie oferty typu Workflow obejmują łączność w standardzie DICOM w celu ułatwienia wymiany danych praktycznie z każdym systemem PACS.

Rozwiązanie IDI Mammography Workflow Solution może usprawnić pracę przez bezproblemową łączność z systemami RIS/MIS/PACS, ułatwienie współpracy oraz innowacje w zakresie przeglądania badań, takie jak automatyczne wczytywanie poprzednich badań, automatyczne skalowanie i wyrównywanie oraz niestandardowe protokoły wyświetlania. Rozwiązanie IDI Mammography Workflow oferuje także elastyczność dzięki możliwościom modernizacji.

Mammography: clinician and monitors.

Zalety

Bezproblemowa łączność

Przy pracy z różnymi metodami obrazowania piersi, różnymi systemami zarządzania pacjentami lub urządzeniami różnych producentów rozwiązanie IDI Workflow Solution może pomóc dzięki następującym funkcjom:

 • Integracja z systemami RIS/PACS: rozwiązanie integruje się z większością systemów RIS i PACS, dzięki czemu lista robocza jest zawsze aktualna, z szybkim dostępem do poprzednich badań.
 • Automatyczne wczytywanie poprzednich badań: dla każdego badania z listy roboczej uruchamiane jest wyszukiwanie odpowiadających mu badań poprzednich i ich automatyczne wczytywanie.
 • Płynna współpraca: istnieje możliwość dostępu do danych klinicznych i obrazowych z wielu lokalizacji.
 • Generowanie list roboczych odczytu: można generować listy robocze odczytu za pośrednictwem systemów RIS, HIS, MIS lub przy kończeniu badań przy urządzeniu obrazującym.

Intuicyjne przeglądanie i raportowanie

Rozwiązanie IDI Workflow Solution wynosi przeglądanie obrazów na wyższy poziom dzięki inteligentnym narzędziom, które pozwalają szybko przechodzić między przypadkami.

 • Łatwe porównywanie danych przypadków bieżących i poprzednich: niezależnie od urządzenia użytego do akwizycji obrazów można łatwo porównywać dane przypadków bieżących i poprzednich z użyciem właściwych dla danego producenta nastaw szerokości i poziomu okna.
 • Wyświetlanie obrazów uzyskanych innymi metodami obrazowania: można szybko i łatwo wyświetlać obrazy uzyskane innymi metodami obrazowania, w tym FFDM, CR, DR, MR i USG.
 • Brak konieczności ręcznego wyrównywania i skanowania: system automatycznie wyrównuje i skaluje obrazy o różnym pochodzeniu, aby zmieściły się na ekranie.
 • Łatwe wyświetlanie informacji o pacjentkach: zestaw narzędzi IDI Mammography obejmuje pełny zestaw funkcji pomiaru, adnotacji i wyświetlania.
 • Odczyt obrazów w wysokiej jakości: funkcja Premium View obejmuje algorytm przetwarzania obrazu, który poprawia kontrast globalny obrazu mammograficznego GE zgodnie z preferencjami użytkownika.
 • Opatrywanie obrazów adnotacjami w trakcie przeglądania: w trakcie przeglądania obrazy można opatrywać adnotacjami przy użyciu znaczników z możliwością zmiany rozmiaru i wstępnie zdefiniowanych wyborów.
 • Rozszerzenie możliwości korzystania z klawiatury: można przechodzić między różnymi widokami i wyświetlonymi informacjami o pacjentkach, regulować jasność, zbliżenie oraz resetować widok.
Mammography computer screens

Technologia

 

 Technologia prezentacji i przetwarzania obrazów

 • Automatyczne skalowanie: Dopasowuje największą pierś do pola obrazu i odpowiednio skaluje pozostałe obrazy
 • Automatyczne wyrównanie: Umożliwia symetryczne wyrównanie parami obrazów piersi o złym położeniu podczas akwizycji
 • Automatyczna aktualizacja: Nowe dane (np. dodatkowe widoki, CAD) są wyświetlane natychmiast
 • Automatyczne wczytywanie poprzednich badań: Z wizualną sygnalizacją statusu wczytywania
 • Folder obrazów: Galeria miniatur stanowi podgląd wszystkich dostępnych obrazów bieżącej pacjentki, z następującymi funkcjami:
  • Automatyczne sortowanie w porządku chronologicznym i w kolejności wykonywania (wzdłuż osi poziomej)
  • Automatyczne sortowanie według typu obrazu, tzn. CC, ML, MLO itd. oraz powiększenia, ogniska itd. (wzdłuż osi pionowej) 
  • Oznaczanie przy przeglądaniu w trybie pełnoekranowym
  • Protokoły wyświetlania:
  • Sekwencja układów z pełną możliwością dostosowania
  • Szybkie przechodzenie do układu następnego protokołu

 

Mammography computer screens