Rewolucja w kardiologii nuklearnej

Technologia Alycone łączy w sobie detektory z tellurka kadmowo-cynkowego (CZT), zogniskowaną kolimację pin-hole, rekonstrukcję 3D i stacjonarną akwizycję danych w celu poprawy przebiegu pracy, zarządzania dawkami, opieki nad pacjentami i ogólnej jakości obrazu. Zastosowanie zbliżonej technologii w naszym aparacie do obrazowania przedklinicznego eXplore™ speCZT/CT świadczy o potencjale technologii Alycone w zakresie nowych aplikacji klinicznych, w tym dynamicznej akwizycji 3D i równoczesnego obrazowania dwuizotopowego. Zaistnieje ogromna możliwość ustalenia nowej stosowności i wartości klinicznej kardiologii nuklearnej.

W konwencjonalnym nuklearnym obrazowaniu kardiologicznym pacjent musi trzymać ramiona nad głową przez dwa skany trwające po 15-20 minut.  W systemie Discovery NM 530c czas skanowania jest skrócony do 3-5 minut na każdy skan. Takie skrócenie czasu pomaga ograniczyć ruchy pacjenta związane z bolesną lub niewygodną pozycją, wywołujące artefakty na skanie. Krótszy, wygodniejszy skan umożliwia poprawę jakości obrazu, pozwalając lekarzom na stawianie trafniejszych rozpoznań.


Learn from Clinical Cases