Przypadek kliniczny: Blizna przednia koniuszkowa

Za zgodą prof. Kaufmanna i dra Herzoga ,ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu, Szwajcaria.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Mężczyzna, 74 lata, 168 cm wzrostu, 65 kg wagi.

Wywiad chorobowy

CAD, choroba 2 naczyń, kardiomiopatia niedokrwienna. Zawał serca przednioprzegrodowy w styczniu 2001 r., po czym przeprowadzono PTCA/stentowanie LAD.CvRF:Nadciśnienie, dyslipidemia.

Procedura

Tetrofosmina przez jeden dzieńBadanie wysiłkowe:
339 MBq Badanie spoczynkowe: 
923 MBqTyp 
obciążenia: farmakologiczne

Rozpoznanie

Blizna przednia koniuszkowa akinetyczna i częściowo dyskinetyczna. Brak obszarów niedokrwienia, jednakże znacznie obniżona czynność lewej komory. Frakcja wyrzutowa 19%.

Wyniki

Standardowa procedura             Procedura w technologii
Kolimator Ventri - LEHR            Alycone Discovery 530c
Badanie wysiłkowe 15 min, spoczynkowe         Badanie wysiłkowe 5 min, spoczynkowe  3 min15 min
Rest