Przypadek kliniczny: Niedokrwienie przednioprzegrodowo-koniuszkowe

Za zgodą CCN, dr Songy, Saint Denis, Francja.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Kobieta, 58 lat, 160 cm wzrostu, 66 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Wcześniejsza dusznica bolesna Zamknięcie
proksymalnej LAD i proksymalnej RCA..

Procedura

Pozycja leżąca twarzą w dół
Tal
Badanie wysiłkowe: 111 MBq
+37 MBq reiniekcja do redystrybucji

Rozpoznanie

Znaczne niedokrwienie przednioprzegrodowo-koniuszkowe

Wyniki

Standardowa kamera           Alcyone Technology
Badanie wysiłkowe: 10 min,  Alycone Discovery NM 530c
redystrybucja 12 min            Badanie wysiłkowe 5 min,
                                                redystrybucja 5 min