Przypadek kliniczny: Niedokrwienie

Za zgodą dra Levy'ego, La Roseraie, Paryż.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Mężczyzna, 77 lat, 170 cm wzrostu, 63 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Pacjent skierowany na leczenie pod kątem typowej dusznicy bolesnej.

Procedura

Jednodniowa
Badanie wysiłkowe: 297 MBq
Badanie spoczynkowe: 890 MBq

Rozpoznanie

Hipoperfuzja powysiłkowa w obszarze koniuszkowym i przednim, odwracalna w spoczynku, co wskazuje na niedokrwienie.

Wyniki

Standardowa procedura      Procedura w technologii
Kolimator Infinia - LEHR        Alycone Discovery NM 530c
Badanie wysiłkowe 14 min,   Badanie wysiłkowe 5 min,
spoczynkowe 9 min               spoczynkowe 3 min