Przypadek kliniczny: Niedokrwienie w obszarze RCA

Za zgodą prof. Marzullo i dra A. Gimelliego, CNR Piza, Włochy.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Mężczyzna, 58 lat, 180 cm wzrostu, 91 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Nadciśnienie
Dusznica bolesna wysiłkowa

Procedura

Jednodniowa
Badanie wysiłkowe: 297 MBq
Badanie spoczynkowe: 890 MBq

Diagnosis

Ischemia in RCA territory.

Wyniki

Standardowa procedura      Procedura w technologii
Kolimator MG - LEHR             Alcycone Discovery NM 530c
Badanie wysiłkowe 20 min,   Badanie wysiłkowe 5 min,
spoczynkowe 18 min             spoczynkowe 3 min