Przypadek kliniczny: Niedokrwienie ściany bocznej

Za zgodą Mayo Clinic – Rochester, MN, USA.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Mężczyzna, 63 lata, 170 cm wzrostu, 104 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Ocena rozpoznanej CAD,
m HTN,
Dyslipidemia,
CABG

Procedura

Niskodawkowe badanie spoczynkowe / wysokodawkowe badanie
wysiłkoweTyp obciążenia :Nieprawidłowe EKG wysiłkowe

Rozpoznanie

Niedokrwienie ściany bocznej. Frakcja wyrzutowa 55%.

Wyniki