Przypadek kliniczny: Prawidłowa czynność lewej komory (EF 69%)

Za zgodą prof. Kaufmanna i dra Herzog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu, Szwajcaria.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

176 cm wzrostu, 82 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Brak rozpoznanej CAD. Pacjenta skierowano na badanie w celu wykluczenia niedokrwienia po stwierdzeniu podejrzanych zmian w EKG.

Procedura

Jednodniowa 99mTc-tetrofosmin a Badanie wysiłkowe:
315 MBq Badanie
spoczynkowe: 921 MBq

Rozpoznanie

Brak niedokrwienia, brak blizny. Prawidłowa czynność lewej komory (EF 69%). Pacjent w normie.

Wyniki

Standardowa procedura     Procedura w technologii
Kolimator Ventri - LEHR        Alycone Discovery NM 530c
Badanie wysiłkowe               Badanie wysiłkowe 5 min,
15 min, spoczynkowe           spoczynkowe 3 min
15 min