Przypadek kliniczny: Prawidłowa LVEF pacjentki

Za zgodą  prof. Kaufmanna, dra Herzoga,
dra Buchela, ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu, Szwajcaria.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Kobieta, 57 lat, 160 cm wzrostu, 75 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Podejrzenie CAD. Duszność. Inwersje załamka T z przodu w EKG. Echokardiografia w normie. Czynniki ryzyka choroby układu krążenia: Pozytywny wywiad rodzinny, dyslipidemia.

Procedura

Jednodniowa
Adenozyna wysiłkowe
Badanie wysiłkowe: 348 MBq
Badanie spoczynkowe: 914 MBq

Rozpoznanie

Brak niedokrwienia i bliznowacenia, LVEF w normie. Pacjentka w normie.

Wyniki

 

Standardowa procedura          Procedura w technologii Alycone 
Kolimator Ventri - LEHR          Discovery NM 530c
Badanie wysiłkowe 20 min      Badanie wysiłkowe 5 min, 
spoczynkowe