Przypadek kliniczny: Pacjent-sportowiec w normie

Za zgodą CCN, dr Songy, Saint Denis, Francja.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Mężczyzna, 53 lata, 175 cm wzrostu, 70 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Ocena stanu sportowca bezobjawowego,
Palenie papierosów
Kardiopatia przerostowa
Nieprawidłowość repolaryzacyjna w EKG
 Brak terapii sercowej.

Procedura

Pozycja leżąca
twarzą w dół Tal
Badanie wysiłkowe: 74 MBq
+37 MBq reiniekcja do redystrybucji

Rozpoznanie

Brak niedokrwienia.

Wyniki

Procedura w technologii Alycone Discovery NM 530c
Tal badanie wysiłkowe: 6 min, redystrybucja: 6 min
Obrazy wysokiej jakości z widocznymimięśniami 
brodawkowymi