Przypadek kliniczny: Martwica pełnościenna

Za zgodą dra Levy'ego, La Roseraie, Paryż.

Poniższy przypadek kliniczny został przedstawiony wyłącznie do celów edukacyjnych, na potrzeby studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Pacjent

Mężczyzna, 74 lata, 158 cm wzrostu, 72 kg wagi.

Wywiad chorobowy

Choroba wieńcowa z angioplastyką. Stent na IVA i gałęzi brzeżnej. Cukrzyca.

Procedura

Jednodniowa
Badanie wysiłkowe: 250 MB
Badanie spoczynkowe: 750 MBq

Rozpoznanie

Martwica pełnościenna w obszarze koniuszkowym, dolno-koniuszkowym i dolno-podstawnym — brak niedokrwienia.

Wyniki

Standardowa procedura        Procedura w technologii Alycone
Kolimator Infinia - LEHR          Discovery NM 530c
Badanie wysiłkowe 14 min,     Badanie wysiłkowe 5 min, spoczynkowe 3 min
spoczynkowe 9 min